ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE:TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BİRİNCİ VE İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANLARI

TRABZON ŞUBE ( )
11.07.2011 (Son Güncelleme: 12.07.2011 12:16:26)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Trabzon İl Koordinatörlüğü

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği‘nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA‘nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 01.07.2011 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. 

 

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI KAPSAMI

Birinci Başvuru Çağrı ilanı kapsamında dağıtılacak destek miktarları belirlenirken yatırım süresi en fazla 30 (otuz) gün olacak olan başvurular kabul edilip değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme sonucunda destek verilmesi kesinleşen yatırımlar ile ilgili sözleşmeler 2011 yılı Ekim ayının son haftası imzalanacaktır. Sözleşme imzalanan yatırımlar ile ilgili Ödeme Talep Paketlerinin Kurum‘a en geç 2011 yılı Kasım ayının son haftası teslim edilmesi gerekmektedir.

Uygulama süresi 30 (otuz) günden fazla olacak olan başvurular,  İkinci Başvuru Çağrı dönemi kapsamında kabul edilecektir.

İkinci Başvuru Çağrı Dönemi bütçesi ve başvuru kabul tarihleri ayrıca ilan edilecektir.

 

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye‘nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

•·         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

•·         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

•·         Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

  

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında Trabzon İlinde desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında 17 ilde dağıtılacak toplam destek bütçeleri aşağıdadır.

Birinci Başvuru Çağrı İlanı destek bütçesinden kullanılamayan miktar, İkinci Başvuru Çağrı İlanı bütçesine aktarılacaktır.

 

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

 

 

 

 

Destek Oranları

 

 

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

 

 

Su Ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

3.576.907

 

 

%50

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

4.442.000

 

 

 

%50

Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

7.370.000

Kırsal turizm

9.826.667

Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

2.948.000

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 01.08.2011 tarihi saat 09.00‘dan itibaren Trabzon İl Koordinatörlüğü‘nde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.08.2011 saat 17.00‘dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT

01.09.2010 tarihi ile 30.11.2010 tarihi arasında Trabzon İl Koordinatörlüğü‘ne şartlı başvuruda bulunan başvuru sahipleri, daha önce sundukları başvuruları güncel başvuru paketi içeriğine göre yenileyerek, yukarıda belirtilen tarihler arasında Trabzon İl Koordinatörlüğü‘ne tekrar sunmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuru sahipleri konu ile ilgili olarak Trabzon İl Koordinatörlüğü‘nden bilgi alabilirler.

Güncel başvuru paketi içeriğine göre yenilenmeyen şartlı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri ve başvuru ile ilgili gerekli tüm dokümanlar Trabzon İl Koordinatörlüğü‘nden ve http://www.tkdk.gov.tr/ internet adresinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr/) takip edilmelidir.

Adres: Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad. No:29  Tel: 0462 225 03 85  Faks: 0462 230 09 96

TRABZON İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

  

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

 

 

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Trabzon İl Koordinatörlüğü

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği‘nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA‘nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 04.07.2011 tarihinde İkinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. 

 

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

 

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye‘nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

•·         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

•·         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).

•·         Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

  

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

 

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında Trabzon İlinde desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında 17 ilde dağıtılacak toplam destek bütçeleri aşağıdadır.

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

 

 

 

 

Destek Oranları

 

 

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

 

 

Su Ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

3.942.120

 

 

%50

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

4.873.500

 

 

 

%50

Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

8.122.500

Kırsal turizm

10.830.000

Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

3.249.000

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 05.09.2011 tarihi saat 09.00‘dan itibaren Trabzon İl Koordinatörlüğü‘nde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 20.09.2011, saat 17.00‘dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT

01.09.2010 tarihi ile 30.11.2010 tarihi arasında Trabzon İl Koordinatörlüğü‘ne şartlı başvuruda bulunan başvuru sahipleri, daha önce sundukları başvuruları güncel başvuru paketi içeriğine göre yenileyerek, yukarıda belirtilen tarihler arasında Trabzon İl Koordinatörlüğü‘ne tekrar sunmaları gerekmektedir. Söz konusu başvuru sahipleri konu ile ilgili olarak Trabzon İl Koordinatörlüğü‘nden bilgi alabilirler.

Güncel başvuru paketi içeriğine göre yenilenmeyen şartlı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri ve başvuru ile ilgili gerekli tüm dokümanlar Trabzon İl Koordinatörlüğü‘nden ve http://www.tkdk.gov.tr/ internet adresinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr/) takip edilmelidir.

 

TRABZON İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad. No:29  Tel: 0462 225 03 85  Faks: 0462 230 09 96

  

  

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

  

Okunma Sayısı: 623