GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİ İLE İLGİLİ YAZI

GENEL MERKEZ ( )
27.09.2011 (Son Güncelleme: 02.01.2012 16:51:29)

639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Bakanlığa yazı yazdık.

 


Sayın, M. Mehdi EKER

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI

 

 

639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Personelin devri başlıklı Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme nedeni ile içinde meslektaşlarımızın da yer aldığı Bakanlığınız personelini mağdur edecek hususlar bulunmaktadır.

Söz konusu düzenlemede, Bakanlık merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü unvanlı kadrolarda bulunanların, bu kadrolara ait özlük hakları saklı kalmıştır. Ancak Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Araştırmacı kadrosuna atanmışlardır.

 

Bu uygulamayla;

 

1- Bakanlık merkez teşkilatında Şube Müdürü ve Büro Müdürü kadrolarında bulunanların özlük hakları gözetilirken, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile Araştırma Enstitüsü idari kadrolarında bulunanların özlük hakları gözetilmemiş, mağduriyetlerine yol açacak bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

 

2- Mağduriyet iptal edilen kadrolar ile atanan kadrolara ait, özellikle özel hizmet tazminatı puanlarının farkından kaynaklanmaktadır. Şube müdürlerinin özel hizmet tazminat puanı 155 iken, Araştırmacı kadrosunun özel hizmet tazminatı puan 60`dır. İki kadro arasındaki 95 puanlık fark, 800 TL civarında bir ücret düşüşüne yol açmaktadır.

 

3- Her ne kadar 639 sayılı KHK`de, aradaki fark tutarı, farklılık giderilinceye kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödeneceği hükmü yer almışsa da, süreç içinde bu durumun söz konusu kişiler açısından mağduriyete yol açacağı açıktır. Buna karşın, Bakanlık Merkez teşkilatında şube müdürü kadroları korunmuş olanlar, her türlü zam ve tazminattan yararlanarak, herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır.

 

4- Sayılan nedenlerle, içinde meslektaşlarımızın da bulunduğu Bakanlığınız personelinin, farklı uygulama nedeni ile uğrayacağı zararın telafi edilmesi amacıyla, 639 sayılı KHK`de yaşanacak mağduriyeti giderici düzeltmelerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını dilerim.

 

Saygılarımla

 

 

 

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

 

Okunma Sayısı: 3823
Fotoğraf Galerisi