ZMO`NUN 2011/5 SAYILI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ’NDE YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

GENEL MERKEZ ( )
03.10.2011 (Son Güncelleme: 03.10.2011 17:31:28)

 

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN 2011/5 SAYILI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI`NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ`NDE YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

İthal ürünlerin üretildiği yerde HACCP denetimi yapılmadığı müddetçe laboratuar analizleri ile sınır kontrolü veya Pazar kontrolü bilimsel olarak mümkün olamamaktadır. Ulusal mevzuatımıza göre ülke içindeki firmalarda HACCP kontrol zorunlu hale gelmiştir. AB bu HACCP kontrolünü ülkemizde gelip yapmaktadır. USA FDA denetçileri ülkemize gelip yerinde kontrol yapmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ithal ürünlerinde bu denetimi yapmamaktadır. Bu ulusal gıda sanayimizin, ithal mal üreten tesislere karşı haksız rekabet ile karşı karşıya kalması demektir. 

 

Bakanlık, hijyen ve sağlık açısından; her ürünle ilgili onaylanmış ülke ve tesis listelerini hazırlamalı ve kontrol belgesi kapsamı dışında kalacak tesis ve ürünleri listelemelidir 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

EK–8

Malın menşe ülkesi:

 Malın Orijini ilave edilmeli. Orijin değişmez fakat menşei değişebiliyor. Sağlık ve Hijyen açısından kontrol edilmek amacıyla kontrol belgesinde yer almalıdır.

 

Ek–6/B            : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

 

 

13.02 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)

Sanayi tipi mi? yoksa gıda tipi mi? olduğunu yalnız analiz ile anlayabiliyoruz. Piyasada sanayi tipleri çok ucuza gıda tipi olarak satılabiliyor. Sınır kontrolleri denetçi kontrolüne bırakılmamalı. Genel olarak kontrol belgesi kapsamında olmalı.

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

15.11 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

Ülkemizde ve Dünyada kırmızı pul biberde SUDAN boyası skandalı yaşanmıştır. Kaynağı ithal edilen palm yağlarıdır. Ülkemiz ihracatını kötü etkilemiştir. İnsan sağlığı içinde gıda güvenlik tehlikesi içerebileceğinden kontrollü ithalat yapılmalıdır. Sınır kontrollerinde sadece denetçi kontrolüne bırakılmamalıdır.

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

23.02 Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ("pellet") halinde olsun olmasın (YGSKGTE)

Fusarrium toksinleri ülkemizde yeni mevzuatımıza girmiştir.(AB uyumu çerçevesinde).

Amerika Birleşik Devletlerinde üretilen Buğdayın %55` i sadece bu tehlikeden dolayı GIDA SANAYİNDE kullanılmadığı ve bu tehlikenin yarısının (%50) sinin kepekte kaldığı düşünüldüğünde ve dünyanın en çok unlu mamuller tüketen ülkesi olmamız gerekçesi ile Sınır kontrolleri denetçi kontrolüne bırakılmamalı. Genel olarak kontrol belgesi kapsamında olmalı

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

27.10 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar (YGSKGTE)

(2710.91.00.00.00 "Poliklorlu bifeniller (PCB`ler), poliklorlu terfeniller (PCT`ler) veya  polibromlu bifenilleri (PBB`ler) içerenler",

2710.99.00.00.00 "Diğerleri" hariç)

PCB ler Avrupa birliğinin 3 büyük krizinden birisi olup Belçikada kümes hayvanları öldükten sonra fark edilmiştir. Sonuçta ülkemizde dahil olmak üzere pek çok dünya ülkesi Belçika orijinli gıda maddelerinin çoğuna (örn:çukulataları da dahil olmak üzere) ithal yasağı tedbiri uygulamıştır. Bu yağlar kontrolsüz ithal edilmemelidir. Sınır kontrolleri denetçi kontrolüne bırakılmamalıdır. Genel olarak kontrol belgesi kapsamında olmalıdır.

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

35.01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları (YGSKGTE)

Sanayi ve Gıda tipi çeşitleri vardır. Sınır kontrolleri denetçi kontrolüne bırakılmamalıdır. Genel olarak kontrol belgesi kapsamında olmalıdır.

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (YGSKGTE)

Sınırdan gıda tipi olduğu genel olarak/sistematik kontrol edilmelidir.

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

3925.10.00.00.00 Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar (YGSKGTE)

Sınırdan gıda tipi olduğu genel olarak/sistematik kontrol edilmelidir.

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

4017.00.00.99.11 Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya (YGSKGTE)

Eldivenler Nitril eldivenler gıda için uygun, Latex eldivenler bazı ülkelerde yasaklanmıştır.  Kontrol edilmez ise gıdaya bulaşabilmektedir.

EK 6-A kapsamına dahil edilmelidir.

 

Okunma Sayısı: 1393