GÖZLEME DAYALI TOPRAK ANALİZİ BİLİMSEL OLABİLİR Mİ!

GENEL MERKEZ ( )
05.10.2011 (Son Güncelleme: 24.11.2011 14:26:29)

Tarih: 05.10.2011

Sayı: 2291

 


 

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

(Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığına)

 

 

Gölet sulama projeleri kapsamındaki toprak ve drenaj etüd çalışmalarıyla ilgili olarak teşkilatınıza göndermiş olduğunuz 26.08.2011 gün 2011/15 sayılı genelgeniz ODA`mızca incelenmiştir.

Söz konusu genelgede, geçmişte olduğu gibi su analizlerine devam edileceği, buna karşın toprak analizi yapılmayacağı, toprak özelliklerinin gözleme dayalı olarak tespit edileceği belirtilmektedir.

Toprak analizleri ile ilgili uygulama değişikliği yapılmasının, sadece zamandan kazanç amacını taşıdığının genelgenizde belirtiliyor olması işin en ilginç yanını oluşturmaktadır.

Genelgenize göre etüdler sırasında toprak profili görsel olarak incelenecek, toprağın kimyasal özellikleri hakkında gerek duyulan veriler, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü "Arazi Varlığı İl Envanter Raporu"ndan alınacak, laboratuvarda yapılması gerekli hesaplamalar yerine literatür değerleri esas alınacaktır.  

2011/15 sayılı genelgede yer alan bu "bilimsel" yöntemi belirleyen yetkilileri kutlar ve söz konusu "bilimsel" yöntemin yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla

 

 

Dr. Turhan TUNCER

Başkan

Okunma Sayısı: 2238
Fotoğraf Galerisi