BAHRİ DAĞDAŞ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

KONYA ŞUBE ( )
14.10.2011 (Son Güncelleme: 14.10.2011 15:42:46)

Uluslararası Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsünün konumunun yeniden gözden geçilerek, kazanılmış olan uluslararası unvanının iade edilmesini acilen beklemekteyiz.

Konyamız 2.2 milyon hektar işlenebilen tarım arazisi varlığı ile ülkemizin işlenebilen arazi varlığının % 18‘ini kapsamaktadır. Ülkemizde kullanılan hububat tohumluğunun % 50 sini üreten, Buğday üretiminin % 12 sini, Arpa üretiminin % 15 ini, Şeker pancarı üretiminin % 25 ini gerçekleştiren, geniş sanayi yapısının % 70 i tarımsal sanayi ye bağlı olan Konya tarımın merkezi özelliğini taşımakta olup, tarımsal anlamda göz ardı edilmeyecek, Osmanlı döneminden bu yana tarımsal anlamda yeniliklere öncülük etmiş Tarımın merkezidir.

1914 yılında kurulmuş, Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsünün ismi 1984 yılında Milletlerarası, 2002 yılından bu yana da Uluslararası olarak bugüne kadar gelmiştir. Dünyada hatırı sayılır bir Araştırma Enstitüsü iken onun isminin Bölgesel olarak değiştirilip, Dünyaya unutturulmasının amaç ve mantığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Yapılan bu uygulamayı İç Anadolu ve Konya bölgesine büyük bir zulüm olarak değerlendirmekteyiz.

Biz ürün paternine göre her Bölgemizde Uluslararası Araştırma Enstitülerinin kurulmasından yanayız. Ancak hiçbir zaman kendisini kanıtlamış Uluslararası Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsünün isminin Orta Anadolu olarak değiştirilmesini kabul etmiyoruz. 

Hali hazırda levhası dahi değiştirilmeyen Uluslararası Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsünün konumunun yeniden gözden geçilerek, kazanılmış olan Uluslararası unvanının iade edilmesini acilen beklemekteyiz.

Konya tarımı için hayati önem taşıyan bu konuyu Kamuoyu ile paylaşıyoruz.

    Özkan TAŞPINAR

          Başkan

Okunma Sayısı: 1230
Fotoğraf Galerisi