BAHRİ DAĞDAŞ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN "ULUSLARARASI" ÜNVANI İADE EDİLDİ

KONYA ŞUBE ( )
04.11.2011 (Son Güncelleme: 04.11.2011 17:55:51)

3 Kasım 2011 

Konyamız  2.2 milyon hektar işlenebilen tarım arazisi varlığı ile Ülkemizin işlenebilen arazi varlığının % 18‘ini kapsamaktadır. Ülkemizde kullanılan hububat tohumluğunun % 50 sini üreten, Buğday üretiminin % 12 sini, Arpa üretiminin % 15 ini, Şeker pancarı üretiminin % 25 ini gerçekleştiren, geniş sanayi yapısının % 70 i tarımsal sanayi ye bağlı olan Konya tarımın merkezi özelliğini taşımakta olup, Tarımsal anlamda göz ardı edilmeyecek, Osmanlı döneminden bu yana Tarımsal anlamda yeniliklere öncülük etmiş Tarımın merkezidir,

1914 yılında kurulmuş, Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsünün ismi 1984 yılında Milletlerarası, 2002 yılından bu yana da Uluslararası olarak anılmaktadır. Dünyada hatırı sayılır bir Araştırma Enstitüsü iken Ünvanının Bölgesel düzeye indirilmesinin Konya ve ülke tarımı açısından taşıdığı hassasiyeti daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık.

Ülkemizde tarımın gelişmesi için hayati önem taşıyan Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsünün Bölge olarak değiştirilen ünvanının iade edilerek,  2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü olmasında, konuya gerekli hassasiyeti gösteren Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU başta olmak üzere tüm Konya Milletvekillerimize, Konuyla ilgilenip kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına ve konuya duyarlı davranan yazılı ve görsel tüm basın kuruluşlarımıza teşekkür eder, Konya ve ülke tarımına hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

  

                                                                                                              Özkan TAŞPINAR

                                                                                                                     Başkan

 

 

  

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103(Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KararSayısı: KHK/662

MADDE 11-3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiş ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Listenin "B) Bölgesel Araştırma Enstitüleri" başlıklı bölümünün 2 nci sırası "2. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya" şeklinde değiştirilmiştir.

Okunma Sayısı: 1263
Fotoğraf Galerisi