TARIM KENTİNE TARIM ÜNİVERSİTESİ ŞART!

KONYA ŞUBE ( )
24.12.2011 (Son Güncelleme: 26.12.2011 12:01:32)

TARIM KENTİNE TARIM ÜNİVERSİTESİ ŞART! 

Tarım sektörü, dünyada olduğu gibi Türkiyede de; nüfusun gıda maddeleri gereksinimini karşılaması,  tarıma dayalı sanayinin hammadde kaynağını oluşturması, belli bir kesime istihdam kaynağı sağlaması ve dışa bağımlılığın önlenmesi gibi nedenlerle, ekonomideki stratejik önemini sürdürmektedir.

Tarımın stratejik önemi Dünyadaki ve Ülkemizdeki nüfus artışına paralel olarak giderek daha da artmaktadır. Öngörülere göre 2050 yılına gelindiğinde tarım ürünlerine olan talebin karşılanabilmesi için tarımsal üretimin iki katına çıkartılması gerekmektedir. Tarım ürünlerine olan bu talep artışını, geleneksel yöntemlerle yapılan üretim yerine, yüksek kapasiteli tarımsal üretim modellerini yaygınlaştırarak karşılayabiliriz.

Özellikle teknolojik gelişmelerin tarımın her aşamasında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, ülkemizde ve tabii ki öncelikle Konya‘mızda mevcut Fakültelerin yanında, tarımsal gelişmelere katkı sağlayan ve tarımın her alanında bilimsel olarak faydalanılan Kimya, Orman, Genetik, Gıda, Tarımsal Biyoteknoloji, Kırsal Ekonomi ve Kırsal Kalkınma, Hayvan Bilimleri, Doğal Kaynaklar, Çevre, Makine, Tarımsal Altyapı ve Tarımsal Teknoloji Mühendisliklerini bünyesinde barındıran bir "TARIM ÜNİVERSİTESİ" kurulması Bölgemizin geleceğe hazırlanmasında atılmış çok önemli bir adım olacaktır.

Ancak bu Tarım Üniversitesinin misyonu, mevcut fakültelerimizin işlevini üstlenmek değil, tam tersine bu Fakültelerimize destek sağlayacak ve onlardan destek alacak;  özellikle AB ülkeleri ve diğer devletlerle tarımsal yönden entegrasyonumuzu sağlayacak bir eğitim kurumu olmalıdır.

Osmanlılardan ve hatta Selçuklulardan bugüne kadar tüm tarımsal gelişmelerin ilk adımları hep Konya‘da atılmıştır. Bu nedenle Ülkemizde ilk defa kurulacak olan böyle bir üniversitenin temellerinin Konya‘da atılması bizim için tarihi bir önem taşımaktadır.

 

                                                                                                  Özkan TAŞPINAR

                                                                                                       Başkan

 

Okunma Sayısı: 508
Fotoğraf Galerisi