TARIM ALANLARI'NA DANIŞTAY KORUMASI - BURSA KENT GAZETESİ - 18.04.2004

GENEL MERKEZ ( )
18.04.2004 (Son Güncelleme: 19.04.2004 11:33:02)

‘Tarım alanlarına’ na Danıştay koruması

Danıştay, ‘Tarım Alanlarının Korunması’ yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu. Kararla, nitelikli arazilerin talan edilmesinin önüne geçildi. Danıştay 10. Dairesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair” yönetmeliğin kamu yararı ve hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle bazı hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, yargı kararlarının ders verici nitelikte olduğunu belirterek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğin tarım arazilerinin korunması amacını taşımasına karşın, içerdiği hükümlerle tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasına yol açtığını ifade etti. Günaydın Danıştay 10. Daire’nin, “Tarım dışı maksatla arazi kullanmak için yapılan izin taleplerine konu arazinin doğal durumunun tahrip edilmesine herhangi bir istisna getirilmeden her ne sebeple olursa olsun tahrip edilen bu arazilerin tarım dışı amaçla kullanabilmesine imkan tanıyan düzenlemede kamu yararına, yasal düzenlemelere ve yönetmeliğin amacına uygunluk bulunmamaktadır” yönünde verdiği kararın son derece doğru olduğunu kaydetti.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın tarım alanlarını koruma görevini yerine getirmesini isteyen Günaydın, Ziraat Mühendisleri Odası olarak alternatif araziler dururken, nitelikli tarım topraklarının günlük çekici çıkarlar için yapılaşmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Okunma Sayısı: 562