İLAÇ BAYİLERİ İLE TOPLANTI - 29 OCAK 2012

MUĞLA ŞUBE ( )
19.01.2012 (Son Güncelleme: 19.01.2012 11:59:30)

İLAÇ BAYİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR 

Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği Uzmanlık Dalları Komisyonları Uygulama Yönetmeliği‘nde belirtilen; Ziraat Mühendisleri Odası‘na üye olan ve farklı uzmanlık alanlarında mesleki faaliyette bulunan ziraat mühendislerinin, hem kendi uzmanlık dallarında hem de Oda içinde dayanışmalarının artırılması, bilgi ve deneyim birikimi ve paylaşımı kanallarının güçlendirilmesi, mesleki hak ve yararların korunması ve geliştirilmesi de dâhil olmak üzere Oda içinde gerçekleştirilecek her türlü çalışmada eşgüdümün sağlanması ve uzmanlık dallarının kendilerini ifade etme kanallarının kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışma ve örgütlenmenin yapılabilmesi için, İlimizde Zirai İlaç Bayileri Uzmanlık Dalı Komisyonu oluşturmak amacıyla, Şubemize kayıtlı tüm Zirai İlaç Bayiliği yapan üyelerimizin çağrılı olduğu, Zirai İlaç Bayileri Uzmanlık Dalı Üye Toplantısı 29 Ocak 2012 tarihinde saat 13.00 de Şubemiz Eğitim Salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda ortaya çıkan görüş ve eğilimler uyarınca, Zirai İlaç Bayileri Uzmanlık Dalı Komisyonu‘nunda görev alacak 5 asil 5 yedek üye saptanacaktır.

2011 yılı Ocak ayında Antalya‘da gerçekleştirilen, ZMO Genel Merkez ve Şube Yöneticilerinin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcilerinin, öğretim üyelerinin ve 200‘den fazla Zirai İlaç Bayisinin katıldığı 1. İlaç Bayileri Zirvesi‘nin 2.cisi 2012 Şubat ayında Adana İlinde yapılacaktır. Meslektaşlarımızla bu toplantıya hazırlık çalışmaları da planlanacaktır.

Zirai İlaç Bayileri için verilecek kararlarda, istek ve önerilerinizi aktarabilmek açısından oldukça önem verdiğimiz bu toplantıya katılmanızı rica eder, iyi çalışmalar dileriz.

 

 

                                                                                              Uluhan KORKUT

                                                                                                  Yön. Kur. a.

                                                                                                 Şube Başkanı  

Okunma Sayısı: 1008