TMMOB İZMİR İKK BASIN AÇIKLAMASI

İZMİR ŞUBE ( )
23.01.2012 (Son Güncelleme: 24.01.2012 11:45:01)

ODALARIMIZIN GENEL KURUL SÜREÇLERİ BAŞLIYOR! TÜM MİMAR MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARINI ODALARINA VE ÜLKESİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ

 ODALARIMIZIN GENEL KURUL SÜREÇLERİ BAŞLIYOR!

TÜM MİMAR MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARINI ODALARINA VE ÜLKESİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir il Koordinasyon Kurulu 2011 Yılını tamamlayıp 2012 yılına girdiğimiz bu günlerde 18 Ocak Çarşamba günü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubemizde Oda Genel Kurul Süreçleri gündemli tolantı yapmıştır. Yapılan toplantı sonucunda geçtiğimiz çalışma dönemi ve Genel Kurul Süreçlerimiz değerlendirilmiş ve aşağıdaki görüşlerin kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırılmıştır.

Odalarımızın Genel Kurul süreçlerinin yaşandığı bu dönem aynı zamanda Dünya`da ve Ülkemizde çok önemli sosyal ve siyasal olayların yaşandığı döneme denk gelmiştir.

Avrupa Birliği‘ne gireceğiz ve demokratikleşiyor gelişiyoruz söylemleriyle başlayan süreç ne yazık ki geldiğimiz noktada yerelleşme ve demokratikleşme yerini merkezileşme ve totaliterleşmeye bırakmıştır. Özellikle 12 Eylül referandumu sonrasında yargı erkinin siyasallaştırılması Devletin AKP`lileştirilmesi 12 Haziran seçimleri sonrasında hız kazanmıştır. Seçimlerden mutlak galibiyetle çıkan AKP vites yükselterek iktidarını da mutlak hale getirme uğraşı içerisine girmiştir. Bu çerçevede muhalif tüm kesimleri susturulmaya çalışılmış, ülke açık bir cezaevine dönüştürülmüştür.

Bu süreçte İzmir`de sürdürülen Büyükşehir`de sürdürülen operasyonlar çerçevesinde Başta Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanımız Selçuk SAVCI olmak üzere Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları da tutuklanmıştır. Ülkemin insanları sürüp giden savaş ortamında yaşamlarını yitirmekte, barış ortamından gittikçe uzaklaşılmakta barış ve bir arada yaşam isteyenlerin sesleri daha az duyulmaktadır. 

Devleti istediği gibi yöneten torba yasaları ülke gündemine taşıyan AKP`ye bu yetmemiş KHK`ler ile Meclisi devre dışı bırakmış ve halk iradesini yok saymıştır. KHK`ler ile tüm kamu yönetimini şekillendirme çalışmaları başlatılmıştır.  Her şeyin sermaye ile özdeşleştirildiği bu düzen, aynı zamanda hayattaki her şeyi paraya endeksleyip değersizleştirmektedir. Emeğin, insanlığın, kültürün, tarihsel değerlerin, sevginin metalaştırıldığı ve değersizleştirildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu değersizleştirme insana dair her olguya süratle sirayet etmekte, sosyal devlet, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları bu süreçten olumsuz etkilenmektedir.

Siyasi iktidar özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın teşkilat yapısı içerinse yerleştirilen Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile meslek odalarını değersizleştirme, işlevsizleştirme, ülke ve kent sorunlarıyla ilgilenmeyen, adeta birer tabela örgütü haline getirip bu yolla muhalif yapılarından kurtulma çabası içerisindedir.

  • Gün; odağına parayı değil insanı alan çalışma anlayışlarında direnme günüdür.
  • Gün; her türlü saldırıya karşın, emekten, barıştan, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana, her türlü gericiliğe, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı bir arada yaşamı savunma günüdür.
  • Gün; meslek alanımıza giren konularda ülkemizin, bölgemizin, kentimizin, toplumumuzun sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin baskılara boyun eğmeden, ısrarla söyleme günüdür.
  • Gün KHK`ler ile koşulları oluşturulmaya çalışılan Kent yağmasına karşı çıkma günüdür.
  • Gün güzel ülkemizin masmavi gökyüzünde birikmiş olan kara bulutları dağıtmak için mücadeleyi büyütme günüdür.
  • Gün; "örgütlü toplum çağdaş toplumdur" tespitiyle meslek odalarına sahip çıkma günüdür.

İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonu çevresinde tutuklulukları devam eden üyelerimizin yanında olduğumuzu ve genel kurullar süreci içerisinde odalarımızın kendi kuruları içerisinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda olası adaylıklarını desteklediğimizi belirtiyoruz.

Tüm üyelerimizi örgütlü yaşamaya, meslek örgütlerine sahip çıkmaya ve Odalarımızın Genel Kurul ve Seçimlerine katılmaya, katılımı arttırmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

 

Ferdan ÇİFTÇİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri                                                                         

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Adına

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi  

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi  

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi  

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İzmir Temsilciliği

TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir Temsilciliği

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası İzmir Şubesi 

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi   

TMMOB İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi    

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi

 

 

 

Okunma Sayısı: 936