BASIN AÇIKLAMASI: AMİK OVASI SULAR ALTINDA

HATAY ŞUBE ( )
02.02.2012 (Son Güncelleme: 02.02.2012 15:23:04)

 

Yaklaşık bir aydır süren aralıksız yağmur ve  kar yağışları ile Suriye‘deki üç barajın ve Yarseli Baraj kapaklarının açılması  sebebiyle Asi, Afrin ve Karasu Nehirleri‘nin su seviyeleri yükselmiş yer yer  taşarak Amik Ovası‘nın ekili ve ekime hazırlanmış alanlarında zararlara sebep olmuştur.

Özellikle Ova içerisinde yer elen Kumlu ilçesi ve bazı köylerinde (Akkerpiç , Baytarlı ,Karatepe, Terzihöyük, Suluköy) buğday ekili alanların 30-40 bin dekarı sular altında kalmıştır. Ayrıca Reyhanlı‘ya ait Beşarslan, Varışlı, Kurtulşuş, Melekli, Suvatlı ve Saçaklı Köyleri ile Hacıpaşa Beldesi‘ndeki yaklaşık 50 bin dekar buğday ekili alan zarar görmüştür. Bunun yanında sırta ekim yöntemi ile pamuk ve mısır ekimi için hazırlanmış 50 bin dekara yakın arazinin de sular altında kalması sırt ekim yerlerinin bozulmasına ve yeniden hazırlık istemesi sebebiyle ek ekim masrafına, ayrıca yine Ova‘daki drenaj (su tahliyesi) amacıyla yapılmış olan kanal ve kanaletlerin erozyon sebebiyle toprakla dolması hem Ova drenajını olumsuz yönde etkileyecek hem de bu yörelerde yapılacak ekim, bakım, toprak işleme, tarlaların ekim için tava gelmesi gecikecek ve taban suyunun yükselmesi sebebiyle de verim kayıplarına sebep olacaktır. Bu konunun ilgililer tarafından dikkate alınarak tespitlerin ilgili kurumlar tarafından yapılmasını zarar ziyanlarının çiftçilerin mağduriyetlerine sebep vermeyecek şekilde telafi yoluna gidilmesini bekliyoruz .

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Okunma Sayısı: 1003