ORMAN ÇİFTLİĞİ GASP EDİLİYOR - HÜRRİYET

GENEL MERKEZ
04.06.2006 (Son Güncelleme: 05.06.2006 15:12:11)

Atatürk Orman Çiftliği’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrini öngören TBMM’deki yasa tasarısına, sivil toplum örgütlerinden sert açıklama geldi.

Yerel baronlara peşkeş çektirmeyiz

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) talanına karşı harekete geçen sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının bir araya gelerek kurduğu “AOÇ Girişimi”, AOÇ’nin Büyükşehir Belediyesi’ne devrini öngören yasa tasarısına sert tepki gösterdi. AOÇ Girişimi, dün Atatürk Evi’nin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada özetle şöyle denildi:

GÖZÜ DÖNMÜŞ İKTİDAR

“Hiçbir demokratik katılım ve tartışma ortamı yaratılmadan, bir oldu bitti ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilen yasa teklifi ile Başkentin tek açık ve yeşil alanını oluşturan Ata yadigarı çiftlik, rant hırsından gözü dönmüş iktidar tarafından gasp edilmek istenmektedir.

Geçirilen yarım yüzyıllık süreçte özel yasalar çıkarılarak 22 bin dekarı yağmalanan Çiftliğin esasen çok daralmış bulunan alanları da yok edilmek istenmektedir.

RANT AMAÇLI VAHİM GİRİŞİM

Bütünüyle yağma ve kent rantı amaçlı bu vahim girişim, destansı Cumhuriyet kazanımını tümden yok etmeye yönelik olduğu kadar, Ulu Önderin anısına saygısızlıktan öte açık bir saldırıdır.

Atanın amaçlarıyla çağdaş gerekli bütünleyecek bir yaklaşımla ve oluşturulacak bir Koruma Nazım İmar Planı temelinde, Çiftlik sorunlarının aşılması da çağdaş yaşam doğrultusunda bir gelişim sağlanması da mümkündür.

Çiftliğin bu tür rasyonel doğrultularda geliştirilmesi için destek olması ve kaynak sağlaması gereken kamu yönetiminin, bu Cumhuriyet kazanımını gözünü rant hırsı bürümüş, yerel baronlara peşkeş çekmesi niyetlerine teslim etmeyeceğiz.

SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ

Kamuoyunu, medyayı, sivil halk, demokratik kuruluşları, tüm Ankara halkını ve Ulusumuzu Ata armağanının talanına karşı durmaya, çabalarımıza omuz vermeye ve demokratik söylem ve eylem birliğine çağırıyoruz.

Çiftliğin ilgili kuruluşu olduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bu talan girişimine karşı durmasını bekliyor ve istiyoruz.

Toplumumuzu duyarlı olmaya, demokratik tepki koymaya, AOÇ’yi yok etmeye dönük karanlık niyetli girişimleri tümüyle geriletmeye ve bu amaçla ilk eylem olan ve 6 Haziran Salı günü saat 12.00’de Mülkiyeliler Birliği önünden başlatılacak olan kitlesel yürüyüşüme çağırıyoruz. Sen yoksan bir eksiğiz.”

 

Okunma Sayısı: 387
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.