ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

TRABZON ŞUBE ( )
26.03.2012 (Son Güncelleme: 27.03.2012 13:27:28)

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Trabzon İl Koordinatörlüğü

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği`nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA`nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 01.03.2012 tarihinde Beşinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

BAŞVURULARIN YATIRIM SÜRELERİ HAKKINDA

Kurumumuz, IPARD fonlarında olası kayıpları en aza indirgemek amacıyla 2012 yılı içeresinde tamamlanacak olan başvuruları değerlendirmeye alacaktır. Bu sebeple bu çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvuruların yatırım süreleri ve Ödeme Talebi Paketi Hazırlama süreleri toplamda 3 (üç) ayı geçmemelidir. Başvuru sahipleri bu süreyi hesaplarken Kurumumuzun Ödeme Talebi Paketi (ÖTP) ile birlikte istediği resmi belge/sertifikaların teminini de göz önünde bulundurmalıdır.

Yatırım süresi 3 (üç) aydan fazla olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yatırım süresi 3 (üç) aydan fazla olacak başvurular için Kurumumuz 2012 yılı içerisinde Beşinci çağrı ilanından sonra Altıncı Başvuru Çağrı ilanına çıkacaktır.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye`nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve alt tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

 

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

 

Destek Oranları

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

6.700.003

%50

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

9.679.519

 

 

 

   %50

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

15.451.102

Kırsal Turizm

20.982.617

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

6.296.247

TOPLAM

59.109..488

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15.03.2012 tarihi saat 09.00`dan itibaren, ilgili alt tedbirin destekleneceği ve yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 13.04.2012, saat 21.00`dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Program ve başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 1.3) www.tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

TRABZON İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

    Fatih Mah. Hacı Ziya Habiboğlu Cad. No:29  Tel: 0462 225 03 85   Faks: 0462 230 09 96

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

Okunma Sayısı: 629