ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI

ÇANAKKALE ŞUBE ( )
10.04.2012 (Son Güncelleme: 10.04.2012 14:34:55)

25 dekarın altındaki zeytinlikler zeytinlik olmaktan çıkarılmıştır. Ülkemiz gerçeklerine baktığımızda zeytinliklerin yaklaşık %60`ı 25 dekarın altındadır. Bu değişiklikle zeytinliklerimizin %60`ı yok edilecektir.

ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI

 

Altı bin yıldır insanlığın hizmetinde olan; barışın, bereketin ve sağlığın simgesi zeytin ağacı yeni bir saldırıyla karşı karşıya...

Zeytin ve zeytinden elde edilen gıdadan kozmetiğe ürünlerin  tamamı, insanlığın yararınadır ve hemen hemen çevreye zararlı hiçbir atık bırakmadığı için çok değerlidir. Ayrıca zeytinyağı yağ değil, yağ olarak da kullanılabilen meyve suyu (zeytin suyu) dur. İnsan sağlığı açısından en değerli besindir.

Zeytin dünyanın Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere çok dar bir bölgesinde yetişmektedir. Ülkemiz ve ilimiz de dünyada zeytin yetişen en şanslı yerlerdendir.

Zeytinlikler yaz kış yeşildir. Bu nedenle de önemli karbon yutak alanı ve oksijen üretim sahalarıdır.

Ülkemizde zeytinliklerin % 90‘ı susuz % 75‘i de engebeli alanlardır. Bu bölgelerde zeytinin yerine ikame edilebilecek bir başka ürün de yoktur.

3573 sayılı "Zeytinciliğin Islağı ve Yabanilerinin Aşılattırılması"na dair yasanın 20. maddesi "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin almak kaydıyla zeytinyağı fabrikası kurulabilir…" demektedir. Yasa bu haliyle hem zeytinlikleri hem de çevresini dünyanın en kirli sanayilerinden korumakta, sağlıklı bir çevrede yaşanmasını mümkün kılmaktadır.

Bugüne kadar yasanın bu maddesini değiştirmek üzere özellikle altın işletmecileri ve diğer kirli sanayi temsilcileri tarafından 4 kez girişimde bulunulmuş, girişimlerin tümü duyarlı insanların ve odamız başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin mücadelesi sonucu engellenmiştir.

Şimdi ise 3 Nisan 2012 gün ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI, YABANİLERİN AŞILATTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" ile 25 dekarın altındaki zeytinlikler zeytinlik olmaktan çıkarılmıştır. Ülkemiz gerçeklerine baktığımızda zeytinliklerin yaklaşık %60‘ı 25 dekarın altındadır. Bu değişiklikle zeytinliklerimizin %60‘ı yok sayılmaktadır. Ayrıca zeytinlikler tüm kirli sanayilerin ve  maden şirketlerinin talanına açılmıştır.

Yasayı değiştiremeyenler şimdi yönetmelik değişikliği ile hukukun arkasından dolanmaya çalışmaktadırlar. Açıkça suç işlenmektedir. Bu yönetmelik değişikliği elbette yargıdan dönecektir. Ama korkarız ki yargıdaki işlemler sonuçlanıncaya kadar zeytinlikler zarar görecektir.

Yönetmelik değişikliğini hazırlayıp yürürlüğe koyan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu tavrıyla, bakanlık tarihine kutsal zeytin ağacının düşmanı olarak geçeceklerdir. Bugün yönetimde bulunanlar bu sorumluluğun altında ezileceklerdir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Ziraat Mühendisleri Odası‘nın duyarlı halkımızla birlikte bu konudaki mücadelesi sürecek ve zeytin düşmanları mahkum edilecektir.

Saygılarımızla

 

Yönetim Kurulu Adına   

Hicri NALBANT

Ziraat Müh. Odası Çanakkale Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1177
Fotoğraf Galerisi