BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ECZANELERDE SATILMAMALIDIR

GENEL MERKEZ ( )
20.04.2012 (Son Güncelleme: 01.06.2012 17:20:35)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ECZANELERDE SATILMAMALIDIR

Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi ve toptancıların sorumlulukları, depolanması ve satışlarının kontrolü ile ilgili usul ve esaslar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak 11 Mart.2011 tarihinde çıkarılan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenmektedir.

5996 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile hazırlanan söz konusu yönetmelik ile BKÜ bayi ve toptancılığı yapmak isteyen,  konuların muhatabı ve bu konuda Fakültelerden dersini almış Ziraat Mühendislerinden, Bakanlıkça yılda bir kez yapılan sınavda en az 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılmakta ve BKÜ bayi veya toptancılık izin belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. (Odamız meslektaşlarımızın bu haksız sınava girişini yargıya taşımıştır.)

Ülkemizde BKÜ satışı yapan bayi ve toptancılar, zirai mücadele uygulamalarında konunun muhatabı olması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bayi veya toptancıların yeterli bilgi birikimine (Meslek dışı olanlar) sahip olmamaları durumunda,

- Zararlının ve hastalığın yanlış teşhisi, yanlış tavsiyeler neticesinde uygulamada doğrudan insan ve çevre zehirlenmesine ve kirlenmesine, akut ve kronik zehirlenmelere, kalıntı, fitotoksite, etki düşüklüğü gibi önemli risklere neden olabilir.

BKÜ tavsiyelerine uygun ve yerinde kullanılmadığında, kanserojen, teratojen, mutajen, sinir sistemini felç edici ve doğrudan ölümlere bile neden olabilecek istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Ayrıca, bilinçsiz ve yanlış kullanım sonucunda çevre, akarsular, göller, yeraltı suları, toprak ve buradan yararlanarak hayatiyetini sürdüren canlılar, dolayısıyla tüketiciler risk kapsamındadırlar.

Yapılan ve yapılacak düzenlemelerin, önemli bir uzmanlık alanı olan ve 75 milyon insanımızın ve çevrenin sağlığını ilgilendiren bu önemli konunun herkes tarafından değil de, bu konunun ilmini almış yıllarca fakültelerde değerli hocalarımızın verdiği bilgileri beynine doldurmuş ve bu konuda diploma almış Ziraat Mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Şubat 2012 resmi kayıtlara göre Zirai İlaç Bayilerinin Mesleklere Göre Dağılımı şu şekildedir.

Ziraat Mühendisi          : 4.663    (%74,3)

Ziraat Tek. ve Tek.      : 1.157    (%18,4)

Eczacı                          :   103

Kimya Mühendisi         :     24

Diğer Fakülteler           :      29

Lise                              :    124

Ortaokul                      :      90

İlkokul                         :      85

Türkiye`deki Toplam Bayii Sayısı : 6.275  

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Ziraat Mühendislerin oranı % 74,3 iken, diğer grupların toplam oranı %25,7 dir.

Zirai Mücadelede kullanılan BKÜ`nün güvenli, tavsiyelere uygun olarak kullanımının ve izlenebilirliğinin sağlanması için bu ürünleri satanların bu konuda yeterli eğitimi almış ve konunun önemini bilenler olması gerekmektedir. BKÜ kalıntıları ve gıda güvenliği konularındaki riskler de ancak bu şekilde azaltılabilir.

Zaten 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzükte de belirtildiği üzere, Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları alanında yetkili meslek grubu ziraat mühendisleridir.

Tüm bu anlatılan gerekçeler ışığında BKÜ`nün, çocuk mamaları, biberonları, beşeri ilaçlar, kozmetik ürünler gibi insan sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünlerle yan yana eczanelerde satılması çok büyük riskleri de beraberinde getirecektir.

Eczanelerin, beşeri ilaç dışında Zirai Mücadele İlaçları, Veteriner İlaçları, Çevre sağlığı ilaçları satması doğru değildir.

Ayrıca diğer önemli bir konu da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın eczaneleri kontrol yetkisi olmadığı için bu konuda denetim ve cezai müeyyide imkanı da olamaz.

Sonuç olarak Bitki Koruma Ürünleri ve Çevre Sağlığı Ürünlerinin (Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceği, Fare ile mücadele gibi) satışı mutlaka Ziraat Mühendisleri tarafından yapılmalıdır.

ZMO Genel Merkez Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 2506
Fotoğraf Galerisi