ÇAY SEKTÖRÜ HAKKINDA

RİZE ŞUBE ( )
31.05.2012 (Son Güncelleme: 31.05.2012 15:20:02)

 BASIN AÇIKLAMASI

                                                                                                                                              29.05.2012

Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şubesi olarak yaş çay kampanyasının başlamasıyla birlikte üreticilerimizin mağduriyetine neden olan sorunlar ve bu bağlamda çay sektöründe yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etmekteyiz. Sektörde teknik personel olarak hizmet vermemizin yanında aynı zamanda çay üreticisi olmamız nedeniyle sektörün sorunlarına duyarsız kalmamız zaten beklenemez.

Sektörde şu anda ortada olan en büyük sorun üreticinin topladığı çayı hem ÇAYKUR`a hem de özel sektörde faaliyet gösteren fabrikalara satamamasından kaynaklanmaktadır. Üreticilerimizin aynı anda çay hasadına başlaması ve bir an önce çayını satması konusundaki alışılagelmiş davranışları sorunun boyutunu daha da arttırmaktadır. Bununla birlikte özel sektörde faaliyet gösteren fabrikalar devlet tarafından açıklanan fiyattan çok daha düşük fiyatlarda yaş çay almaya çalışmakta veya  yaş çay ödemeleri konusunda üreticiye çok uzun vadeler sunmaktadır. Kuşkusuz bu ortamda en büyük sıkıntıyı üreticilerimiz çekmektedir.

Asla unutulmamalıdır ki bölgemizin ana geçim kaynağı olan çay konusunda sektördeki aktörlerden en önemlisinin ÇAYKUR olması nedeniyle üreticilerimiz tarafından ortaya konan tepkileri ilk göğüslemesi gereken kurumun da ÇAYKUR olması doğaldır. Ancak şu anda sektörde yaşanan sıkıntıların tek sorumlusu olarak ÇAYKUR`u görmek de insafsızlıktır. ÇAYKUR hem üretim kapasitesini arttırarak hem de üretim kapasitesinin tamamını kullanarak üreticiden alması gereken yaş çayı program kapsamında almaya devam ederken; ortaya çıkan tepkileri üzerine almayan sektördeki diğer aktörleri de sorunların çözümü noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Bu kapsamda;

-  ÇAYKUR gibi sektörde faaliyet gösteren özel firmalar da sahip oldukları üretim kapasitelerinin tamamını kullanmalıdır.

-    Çok düşük bedel üzerinden veya çok uzun vade ile  yaş çay satın almak yoluyla üreticiyi zarara sokan uygulamalara neden olan firma sahipleri daha duyarlı olmalıdırlar.

-   Sektörün geleceği ve daha iyi olması için yasal altyapının oluşturulması konusunda yapılan samimi gayretleri önyargı ile baltalayan ve çalışmaların kesintiye uğramasına neden olan tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri artık daha gerçekçi düşünmek zorundadırlar. Üreticilerin mağdur olmasını engelleyecek, sektörün geleceğini güven altına alacak ve gerçekten sektörde hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyup kollayacak şekilde çalışan firmaların yaşamasına izin verecek uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi konusunda yapılan tüm çalışmalara katkı sunmak zorundadırlar.

Son olarak Ziraat Mühendisleri Odası Rize Şubesi olarak diyoruz ki: Rize halkı ve bizler çay sayesinde buradayız. Çay, ÇAYKUR sayesinde geçim kaynağı oldu. ÇAYKUR üreticiler sayesinde ayakta duruyor. Bu nedenle ortaya konan tepkiler yıkmaya veya yıpratmaya yönelik değil çözüme odaklı olmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

                                                                       TMMOB ZMO RİZE ŞUBESİ

                                                                  YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 1455