PAMUK BASIN AÇIKLAMASI

ADANA ŞUBE ( )
28.09.2012 (Son Güncelleme: 28.09.2012 15:49:02)

 Ülkemiz ve ilimiz açısından önem arz eden pamuk üretimi bu yıl ekim alanları daralması ve iklim değişikliği etkisi ile rekolte kaybına uğramıştır. Tekstil sektörünün hammaddesi olan pamuk ülkemiz için ayrı önem taşımaktadır. Sanayi içerisinde en fazla istihdam bu sektörde görülmektedir. Böyle bir sektörün hammaddesinin ithalata dayalı olması ileriki zamanlarda krizlere maruz kalması anlamına gelir. Nitekim 2008 - 2009 yılları üretimlerinde ülke ve dünyadaki azalma, fiyatları 2011 yılı içerisinde pamuk hasat dönemine kadar 2 - 3 kat artmış, hasat sonrası ise spekülatörler stokları piyasaya sürerek 2 yıl önceki fiyatlara yeniden çekmiş, bu spekülatif harekete ülkemizde uyarak üreticileri yalnız bırakmıştır. Dolayısı ile zarar etmelerine sebep olmuşlardır. Bu zarardan dolayı 2012 yılında üreticiler önemli büyüklükteki alanda pamuk tarımı yapmaktan vazgeçmiş, %20-25 ekim alanı daralmıştır.

Oysa Türkiye dünyada pamuk tüketiminde 4. sırada üretimde ise 8. sıradadır. Üretimde ilk yedide olan ülkelerin içinde Çin hariç diğerleri İhracatçı ülkelerdir. İthalatta ise bazı yıllar Çin‘den sonra 2. bazı yıllar 3. ithalatçı ülkeyiz.

Pamuk sadece lif olarak ele alınmaması gereken aynı zamanda tohumlarından bitkisel ham yağ ve geriye kalan posası da (küspe) hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Buda katma değeri yüksek bitkisel üretim olduğundan istihdam açısından da önem arz etmektedir.

Pamuğun önemini daha somut belirlemek için bazı rakamlara bakmamız lazım. Örneğin son üç yılda iki milyon üç yüz yirmi bin ton lif pamuk ithalatına dört milyar dört yüz seksen milyon dolar para ödenmiştir. Ayrıca yine son üç yıl içerisinde yağlı tohumlar, ham yağ ve türevleri ithalat miktarı ve değeri de küçümsenmeyecek miktardadır. On iki milyon beş yüz kırk üç bin ton olup parasal değeri yedi milyar altı yüz altmış milyon dolar‘dır.

Pamuk ithalatı ile ham yağ ve küspe ithalat miktarları 2011 yılında iki milyar kırk dört milyon dolar  lif pamuk, üç milyar yüz yirmi iki milyon dolar yağlı tohum, ham yağ ve küspe olmak üzere toplamda beş milyar yüz altmış altı milyon dolar ithalata para kaybı söz konusudur. Yani ithalat yapmakla kendi ülkemizdeki üreticiler yerine ithalat yaptığımız ülkelerin üreticilerini desteklemiş oluyoruz.

Bu yıl iklimden dolayı bir verim kaybı yaşayan üretici aynı zamanda üretim girdi fiyatlarının (gübre, mazot vs.) yükselmesi sonucu üretim maliyetinde artışla karşı karşıya kalmış, açıklanan fiyat ve destek üretim maliyetini dahi karşılayamaz durumdadır.

Odamızın her yıl olduğu gibi bu yılda yapmış olduğu pamuk üretim maliyet çalışması çizelge olarak aşağıda sunulmuştur. Bu maliyetlere göre üreticilerin destekleme miktarı ile ellerine geçmesi gereken pamuk kg değeri iki lira yirmi dört kuruş olmalıdır. Yani kırk altı kuruşluk desteği düşer isek alım yapan kuruluşların en az bir lira yetmiş sekiz kuruş fiyatla alım yapması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

  

Şahin YETER

TMMOB

Ziraat Mühendisleri Odası

Adana Şubesi

(Yönetim Kurulu adına)

 

 

 

 

 

ADANA İLİ 2012 YILI TAHMİNİ PAMUK MALİYET ÇİZELGESİ

MASRAF UNSURLARI

SULU ( TL/DA )

TARLA KİRASI

250,00

TOHUM BEDELİ

16,00

SONBAHAR SÜRMESİ

25,00

KIŞ SÜRMESİ

10,00

İLKBAHAR SÜRMESİ

15,00

TAPAN

8,00

EKİM ( MİBZERLE )

10,00

EL ÇAPASI, SEYRELTME

70,00

TRAKTÖR ÇAPASI, TAVA YAPMA

8,00

GÜBRE  (KOMPOZE VE ÜST GÜBRE ) BEDELİ

                        90,00

GÜBRELEME İŞÇİLİĞİ

10,00

SU BEDELİ

25,00

SULAMA İŞÇİLİĞİ

12,00

PAMUK ÇUBUĞU BİÇME

5,00

ARK AÇMA

8,00

ZİRAİ MÜCADELE İŞÇİLİĞİ

10,00

ZİRAİ MÜCADELE BEDELİ

70,00

TOPLAMA BEDELİ

80,00

ÜRÜNÜ PAZARA TAŞIMA

5,00

TOPLAM

727,00

ARAZİ KİRASI HARİÇ YAPILAN MASRAFLARIN NORMAL FAİZİ (%7)

33,00

GENEL İDARE GİDERLERİ (%3)

22,00

GENEL TOPLAM

782,00

ORTALAMA VERİM

420 KG

1 KG KÜTLÜ PAMUK MALİYETİ

1,86 TL/KG

ÜRETİCİ KARI %25

0,38 TL/KG

1 KG KÜTLÜ PAMUK SATIŞ FİYATI

2,24 TL/KG

              DEVLET DESTEĞİ KG BAŞINA                                                                                    0,46 TL/KG

              OLMASI GEREKEN EN AZ KG FİYATI                                                                          1,78 TL/KG

Okunma Sayısı: 1132