TARIM DANIŞMANLARIMIZ İÇİN EĞİTİM / İSTANBUL ŞUBE

İSTANBUL ŞUBE ( )
24.12.2012 (Son Güncelleme: 24.12.2012 15:37:13)

İstanbul Şubemizde 27 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16:00‘da tarım danışmanlarımıza yönelik olarak "Toprak Bilgisi ve Yaygın Toprak Sorunlarının Çözümü Eğitimi" düzenlenecektir.

 

TOPRAK BİLGİSİ VE YAYGIN TOPRAK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ EĞİTİMİ

1. Toprağın önemi, tanımı ve oluşumu

2. Toprağı oluşturan ana maddeler

2.1. Toprağın inorganik yapı maddeleri

2.2. Toprak organik maddesi

2.3. Toprak havası

2.4. Toprak suyu

2.5. Toprak canlıları

3. Toprak oluşumunu etkileyen fiziksel olaylar

3.1. Sıcaklık

3.2. Akarsu, buzul ve rüzgar

3.3. Bitki, hayvan ve diğer canlılar

4. Toprak oluşumunu etkileyen kimyasal olaylar

4.1. Oksidasyon

4.2. Redüksiyon

4.3. Hidrasyon-Dehidrasyon

4.4. Hidroliz

4.5. Çözünme

4.6. Karbonatlaşma

5. Toprağı olgunlaştıran faktörler

5.1. Ana materyal

5.2. İklim

5.3. Canlılar

5.4. Topoğrafya

5.5. Zaman

6. Toprağın olgunlaşma süreçleri

6.1. Podzollaşma

6.2. Kalsifikasyon

6.3. Laterizasyon

6.4. Tuzlulaşma

6.5. Gleyleşme

7. Mineral toprakların özellikleri

7.1. Toprak bünyesi

7.2. Toprak yapısı

7.3. Toprak ağırlıkları ve porozite

7.4. Toprak kıvamı ve toprak tavı

7.5. Toprak rengi

7.6. Toprak profili

8. Organik toprakların özellikleri

8.1. Organik toprakların oluşumu

8.2. Organik toprakların sınıflandırılması

8.3. Toprak organik maddesinin bileşimi

8.4. Toprakta organik maddenin ayrışma ürünleri

8.5. Organik toprakların başlıca özellikleri ve kullanım alanları

9. Toprak canlıları

9.1. Toprak canlıları ve toprağın biyolojik özellikleri

9.2. Toprakta bulunan canlıların sınıflandırılması

9.3. Toprak organizmalarının yaşama koşulları

9.4. Organizmaların toprak verimliliğine katkıları

10. Toprak ve su örneklerinin alınması

11. Yaygın toprak sorunları ve çözüm yolları

11.1. Erozyon

11.2. Toprak yorgunluğu

11.3. Kompaksiyon

11.4. Kaymak tabakası ve sert yüzey

11.5. Tuzluluk

11.6. Sodyumluluk

11.7. Tuzlu-Sodyumlu topraklar

11.8. Borlu topraklar

11.9. Arazinin süreksizliği

11.10. Toprak kirliliği

Okunma Sayısı: 1267