ZİRAİ EĞİTİM ÖĞRETİMİN 167. YIL DÖNÜMÜ‏

MALATYA ŞUBE ( )
10.01.2013 (Son Güncelleme: 11.01.2013 13:51:16)

 

TARIM HAFTASI

(Basın Bülteni)

 

Bu yıl Tarımsal Eğitim Öğretimin 167 ıncı yıldönümüdür. Bu nedenle de ülkemizde 10 Ocak tarihini içine alan hafta bu yıl için 8-14 Ocak haftası da tarım haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ilk tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri, Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat döneminde 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul da bugünkü adı ile Yeşilköy semtinde bulunan Ayamama Çiftliğinde Kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başlamış ve bu tarihten itibaren 10 Ocak gününü kapsayan hafta ülkemizde Tarım Haftası olarak kutlanmaktadır.

167 yıl önce başlayan tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri bugün 27 ilde açılan ve ülkemizde tarımsal üretim düzeyini ve verimliliğini önemli ölçüde artmasını sağlayan Ziraat Fakülteleri ile devam etmektedir. Bu fakülteler bugüne kadar yaklaşık 100 bin civarında Ziraat Mühendisi yetiştirmiştir. Bugün odamıza kayıtlı 50.300, Malatya Şubemize ise kayıtlı 520 Ziraat Mühendisimiz vardır. Öğretimde 167 yıllık köklü bir tarihsel geçmişe sahip bir meslek gurubu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu vesile ile ülkemiz tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızdan hayatta olanları saygı ile aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyor ve 167 yıl boyunca tarım öğretimine emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Neolitik dönemden bu güne şekil değiştirerek devam eden tarımsal üretim, bu gün dünya da en önemli ticari sektör, en önemli üretim dalı, istihdam dalı olmuştur. Artık bütün dünya ülkeleri tarımsal üretime, üretim kaynaklarına bir başka önem veriyor. Çünkü tarımsal üretimin temel amacı olan gıda üretimi dünyada stratejik sektör olma özelliğini her geçen gün öne çıkarmaktadır.

Artık dünyada gelişmişliğin göstergesi dengeli, sağlıklı, kendine yeter gıda üretme ve üretim alanına sahip çıkma temeline dayandırılmaktadır. Böyle bir potansiyele evvelden beri sahip ülkemizde mevcut potansiyellerimizin sürdürülmesi, insanlarımızın sağlıklı ve yeterli gıda ile beslenmesi, için vazgeçilmez sektör özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu düşüncelerin hayata geçirilmesinde ise iyi yetişmiş eğitimli, akademik kadronun bulunması vazgeçilmezdir.

Yine bilimsel bir gerçek; geleneksel yetiştiricilik usullerinden modern yetiştiricilik tekniklerine doğru hızla ilerlemektedir. Çünkü geçmişte sadece geçimlik olarak yapılan tarım son dönemlerde işletmecilik temelinde iktisadi kuruluşlar olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve buna mecburdur. Bunun da en büyük ihtiyacı iyi yetişmiş teknik eleman açığının bulunmamasıdır. Eğitim kurumlarımızın da günün teknikleri ile donatılmış, teknoloji ışığında teknik eleman, mühendis yetiştiren kurumlar olması gerekmektedir.

Bu gün 27 Ziraat Fakültesi, bir o kadar Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği bunların yanında önlisans düzeyinde eğitim veren okulları da göz önüne aldığımızda tarımın istikbalde ki önemi bakımından, mevcut üretim potansiyeline bu kadronun bile yetersiz kalacağı bilimsel bir gerçektir. Önemli olan bu ihtiyaçları iyi tespit ederek geliştirmek, rekabetçi ve destekleyici tarım politikaları ile bu sektörün tekrar canlandırılmasıdır.

Bu vesile ile özünde tarımsal eğitim öğretimi barındıran, temelde tarımın topraktan sofraya kadar her aşamasını içine alan Zirai Eğitim yıl dönümü ve Tarım Haftasının, hayatını tarımla sağlayan direk veya dolaylı olarak tarımla ilgili herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum.

 

Fevzi ÇİÇEK

ZMO Malatya Şube Başkanı.

Yönetim Kurulu adına

Okunma Sayısı: 965
Fotoğraf Galerisi