TARIMSAL ÖĞRETİMİN 167. YILI BASIN AÇIKLAMASI

MANİSA ŞUBE ( )
10.01.2013 (Son Güncelleme: 11.01.2013 13:50:41)

T.M.M.O.B.

ZİRAATMÜHENDİSLERİ ODASI

MANİSA ŞUBE BAŞKANLIĞI

                                                        BASIN AÇIKLAMASI

TARIMSAL ÖĞRETİMİN BAŞLANGICININ 167. YILDÖNÜMÜ

Ülkemizde belirli bir disiplin içerisinde yapılan Tarımsal öğretim 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul‘da Ayamama çiftliğinde kurulan Ziraat Yüksek Okulu (Mektebi Zirai Aliye) ile başlamıştır. 1892‘de Halkalı Ziraat Mektebi ile süreç devam etmiştir.

1933 yılında açılan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinden ayrılarak kurulan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk Ziraat Fakültesidir (1948). Bunu 1955 de Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve sonrasında diğerleri takip ederek günümüzde 33  ziraat fakültesine ulaşılmıştır.

Zaman içerisinde artan fakülte sayısı , her yıl ortalama 5000  ziraat mühendisinin mezun olması ve uygulamada mesleğin hak ettiği yeri alamaması Ziraat Mühendislerinin  işsizlik sorununu  kronik hale getirmiştir.

Ülkemiz toprakları ve ikliminin tarımsal üretime uygunluğu, coğrafi konumunun dış pazarlara yakınlığı  büyük avantajlar sağlarken Türk Tarımının ve Ziraat Mühendisliğinin  hak ettiği yerde  bulunmaması kabul edilemez.

Tüketicilerimizin güvenli ve ucuz gıdaya ulaşması, "milletin efendisi olan köylülerimizin" hak ettiği refaha kavuşabilmesi Ziraat Mühendislerinin denetim ve kontrolünde yapılan üretimle mümkün olacaktır.

Ürün bazında üretici birliklerinin kurulması, mevcut kooperatif ve tarımsal yapıların  etkinliğinin arttırılması sorunların çözümünde önemli bir unsurdur.

Ziraat mühendisleri odası Manisa şubesi olarak; sektör paydaşlarının bir araya gelmesini istemekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Gündelik kurumsal veya kişisel  kazanımların  Ülke tarımına kalıcı yarar sağlamayacağı, sorunların ancak ortaklaşa üretilen çözümlerle mümkün olacağı inancındayız.

Saygılarımızla.

İbrahim DEMRAN

ZMO Manisa Şube Başkanı

 

Okunma Sayısı: 567