ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 9. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

TRABZON ŞUBE ( )
12.02.2013 (Son Güncelleme: 13.02.2013 14:35:32)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği‘nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA‘nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye‘nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek "Kamu Katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

 

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

 

Destek Oranları

Öncelik Ekseni 1

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

  

77.456.162,02

  

%50-%65

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et)

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti)

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleme tesisleri)

     

75.274.274,79

  

%50

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan üretici örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

      

83.752.153,86

  

%50

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TOPLAM

236.482.590,67

 

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.

 

 

Kodu

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

101-1

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Afyonkarahisar

Amasya

Balıkesir

Çorum

Diyarbakır

Erzurum

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Kars

Konya

Malatya

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Van

Yozgat

Ağrı*

Aksaray*

Ankara*

Ardahan*

Aydın*

Burdur*

Bursa*

Çanakkale*

Çankırı*

Denizli*

Elazığ*

Erzincan*

Giresun*

Karaman*

Kastamonu*

Kütahya*

Manisa*

Mardin*

Mersin*

Muş*

Nevşehir*

Uşak*

 

101-2

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)

Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)

103-2

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

103-3

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302-1

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

302-2

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

302-3

Kırsal Turizm

302-4

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

* 22 İlden kabul edilen projelerin sözleşme imzalama tarihi, AB Komisyonu‘ndan "Yetki Devri Kararı"nın alınma tarihine göre değişiklik gösterebilir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00‘dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00‘dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

YATIRIM SÜRELERİ

Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.

-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır.

-İki taksitli başvurularda toplam yatırım süresi 10 (on) ayı geçmemelidir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler sonucunda IPARD Programında değişiklikler yapılmıştır. Programın son hali Bakanlığımız (http://www.tarim.gov.tr/) ve Kurumumuz internet adreslerinden (http://www.tkdk.gov.tr/)  temin edilmelidir.

Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr/) temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr/) takip edilmelidir.

  

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TRABZON İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADRES VE TELEFON NUMARASI

  

TRABZON

Fatih Mahallesi Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi No:29

Tel: 0462 225 03 85   Faks: 0462 230 09 96

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.

Okunma Sayısı: 514