ŞUBE BAŞKANIMIZDAN ÜZÜMDE KALINTI KONULU BASIN AÇIKLAMASI

MANİSA ŞUBE ( )
24.05.2013 (Son Güncelleme: 25.05.2013 10:41:06)

SALİHLİ`DE ÜZÜMDE KALINTI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

                                SALİHLİ‘DE ÜZÜMDE KALINTI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ         

İlimizin en önemli tarımsal ürünlerinden üzümün ve bağcıların sorunlarının çözümü, paydaşların tümünün bir araya gelmesi ile mümkündür. Bu inançla, Odamızın gayretleriyle 14 Şubat 2012 tarihinde Salihli‘de Bağcılık Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı. 1 yıl boyunca Alaşehir ve Sarıgöl‘de yapılan toplantılarda acil çözüm bekleyen sorunlar teker teker ele alınarak çözüm önerileri hakkında raporlar oluşturuldu. Danışma Kurulunda yer alan üretici, ihracatçı, Üniversite, Enstitü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve Oda‘mız Temsilcileri katkılarını ortaya koydular.

Bağ Danışma Kurulu 23 Mayıs 2013 günü, Salihli Sardes Otel‘de İzmir Ticaret Borsasının organizasyonuyla toplanarak, "Üzümde Kalıntı ve İzlenebilirlik Çalıştayı"nı gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Ediz ULUSOY‘un yönettiği çalıştaya, üzümün paydaşları yoğun ilgi gösterdi. Çalıştayın açılış konuşmalarını İzmir Ticaret Borsasında İlhan ZİNCİRCİOĞLU ve Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim DEMRAN yaptı. DEMRAN, açılış konuşmasında Manisa‘da son yaşanan don ve dolu olaylarına değindikten sonra; şunları söyledi:

"Kimyasalların, bitkisel üretimde kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kalıntı konusu da insan sağlığına ve çevreye etkileri ile dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Ülkemizde ise özellikle son 10 yıl içerisinde AB ve özellikle de Rusya Federasyonu‘na yapılan taze meyve sebze ihracatında yaşanan sorunlar nedeniyle kalıntı öne çıkmıştır.

Son yıllarda iç pazara sunulan ürünlerde de kalıntı konusunda toplumsal duyarlılık artmıştır.

Kalıntının önlenmesi konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 5996 Sayılı Kanunun yayınlanmasından sonra,

•-          Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

•-          Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

•-          Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmeliklerini çıkartarak; Bitkisel üretimde kalıntının önlenmesini ve izlenebilirliğin sağlanmasını hedeflemiştir.

Ayrıca 11.03.2010 Tarihinde çıkarılan "Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların, Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun"la izlenebilirliği sağlanmış ve Türk Gıda Kodeksine uygun ürünlerin iç pazardaki ticaretlerine ve tüketiciye sunumlarına dair esasları belirlenmiştir.

Yasal düzenlemelerin AB‘ye uyum sürecinde peş peşe çıkarılmasına rağmen bu mevzuatlarını halen yayın uygulama şansı doğmamıştır.

Mevzuatta, özellikle üretim aşamasında kullanılan kimyasalların kayıtlarının tutulması sorumluluğu üreticiye yüklenmiştir. Teknik terminolojinin ağırlıklı olduğu girdilerin kayıtlarının üretici tarafından tutulmasının düşünülmesi hayalci bir yaklaşımdır.

Ayrıca teşhis aşaması bulunmadan Bitki Koruma ürünlerinin  reçete ile kullandırılması, Pestisit kalıntılarının önlenmesinde ciddi yarar sağlamayacaktır.  Kalıntıda asıl sorun üründe ruhsatsız ilaç kullanımından çok gereksiz ve bilinçsiz uygulamalardır.

Bu bağlamda mevcut Reçete Yönetmeliği bire bir arazi kontrollerine dayandırılmadığından yasal bir zorunluluk olmaktan öteye geçememiştir.

Kalıntı sorununun çözümü ve izlenebilirliğin sağlanması;

•1-      Tesislerin tekniğine uygun projeli kurulması

•2-      Üretimin her aşamasında Ziraat Mühendisi kontrolü

•3-      Üreticinin yetiştiricilik ve ilaçlama teknikleri konusunda bilinçlendirilmesi, ilaçlama makinelerinin uygunluğunun sağlanması ile mümkündür.

Üretimin her aşamasının Ziraat Mühendisi kontrolünde yapılması ise, halen kısmen uygulandığı gibi

•a-      Üretici Birlikleri, Kooperatifler

•b-      Sözleşmeli Üretim

•c-       Ziraat Odası veya Serbest Danışmanlık büroları vasıtasıyla, gerçekleştirilebilir.

 

-Halen uygulamada bulunan 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu (29.06.2004)

-Sözleşmeli Üretim ile ilgili Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik

-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği

Uygulamada yetersiz kalmaktadır.

Kontrollü ve kayıtlı üretimin sağlanması mevzuatın uygulamadaki olumsuzlukları çözmesiyle mümkün olacaktır."

Okunma Sayısı: 323