BUĞDAY BASIN AÇIKLAMASI

ADANA ŞUBE ( )
07.06.2013 (Son Güncelleme: 07.06.2013 13:57:08)

                               06.06.2013

Adana`da buğday hasadı %80 oranında tamamlanmış olmasına rağmen bu güne kadar Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alım fiyatını açıklamamıştır. Silolarında devasa harflerle "Toprak Mahsulleri Ofisi Çiftçinin Karagün Dostudur" diyen bu kurum, çiftçiyi tüccarın insafına bırakmıştır. Türkiye`nin buğday üretiminin % 5-6`sını karşılayan İlimiz üreticileri TMO`nun fiyat açıklamasını bekleyecek durumda değildir. Çünkü borçlu olan, üretim yapabilmek için borç içinde yüzen çiftçi, banka kredisini, Tarım Kredi Kooperatifi borcunu ve de girdi sağlayan esnaftan "hasatta öderim" diyerek aldığı mazotun, gübrenin, zirai ilacın bedelini ödeme sözünü yerine getirmek için ürününü, düşük fiyattan elden çıkartmak zorunda kalmaktadır.

Yüksek vergilendirme nedeniyle Dünyanın en pahalı mazotunu ve gübresini kullanan Çukurova çiftçisi tüm yurtta olduğu gibi ağır üretim maliyetlerinin altında ezilmektedir. Tarımsal üretimin en temel girdileri olan mazot ve gübredeki yüksek vergi oranları bir an önce makul seviyelere çekilmelidir, yada kaldırılmalıdır.

On yıllık süreçte girdi fiyatlarındaki artış gübrede 5-6 katına, mazotta yaklaşık 4 katına çıkarken buğday fiyatındaki artış on yıl önceki fiyatın 2(iki) katına bile çıkamamıştır.

Çiftçi 2012-2013 üretim sezonunda 1(bir) kg. buğdayı en iyimser ve en düşük girdi fiyatları ile 75 kuruşa mal edebilmiştir. Çiftçinin, evine ekmek götürebilmesi, yaşamını idame edebilmesi ve sürdürülebilir tarım yapabilmesi için elde etmesi gereken zorunlu gelir ve Devlet tarafından verilen kg. başına 5 kuruşluk ürün desteği de dahil 1 kg. buğdayda eline 90 kuruş geçmesi gerekmektedir. Yani 1 kg. buğday fiyatı 5 krş. Destek düşüldüğünde en az 85 kuruş olmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TMMOB

Ziraat Mühendisleri Odası

Adana Şubesi Yönetim Kurulu adına

Şahin Yeter

(Şube Başkanı)

 

 

ADANA İLİ 2012-2013 ÜRETİM DÖNEMİ

BUĞDAY MALİYETİ

MASRAF UNSURLARI

YTL/Da

TARLA KİRASI

100

TOHUM BEDELİ

30

GÜBRE BEDELİ

65

GÜBRELEME İŞÇİLİĞİ

10

İLK SÜRME

10

İKİLEME

9

DİSKARO

8

TAPAN SÜRGÜ

8

EKİM

12

TOHUM KAPATMA

5

ZİR.MÜC.İLAÇ BEDELİ

20

ZİR. MÜC.İŞÇİLİĞİ

5

HASAT

14

ÜRÜNÜN PAZARA TAŞINMASI

5

TOPLAM

301

ARAZİ KİRASI HARİÇ

12

Yapılan Masrafların Normal Faizi (% 6)

 

Genel İdari Giderler ( % 3)

9

GENEL TOPLAM

322

Ortalama Verim (kg)

430

1KG DANENİN MALİYETİ (YTL)

0,75

1 KG BUĞDAYIN OLMASI GEREKEN

 

ALIM FİYATI (YTL) (% 20 ÜRETİCİ KARI İLE)

0,90

 

Okunma Sayısı: 801