MAHKEMELERDE BİLİRKİŞİLİK YAPMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZE DUYURULUR

MANİSA ŞUBE ( )
02.10.2013 (Son Güncelleme: 02.10.2013 15:11:32)

 

MANİSA MERKEZ VE İLÇELERİNDE HUKUK,CEZA BİLİRKİŞİSİ VE TERCÜMAN OLARAK GÖREV YAPMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN 15 EKİM 2013-31 EKİM 2013 TARİHLERİ ARASINDA EK‘TE YER ALAN İLAN ÇERÇEVESİNDE ŞARTLARI TAŞIYANLARIN,ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA VEYA ODAMIZA BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU TARİHİ: 15 Ekim 2013

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ekim 2013

CEZA MAHKEMELERİNDE BİLİRKİŞİLİK YAPMAK İSTEYENLERİN BAŞVURU YERİ:

Manisa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı-Şahsen veya Kayıtlı Olunan Oda,Çalışılan Kurum ve Kuruluş aracılığıylabaşvurabilirler.

HUKUK MAHKEMELERİNDE BİLİRKİŞİLİK YAPMAK İSTEYENLERİN BAŞVURU YERİ:

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına-Bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi Üzerinden yapılabileceği gibi;Kayıtlı Olunan Oda,Çalışılan Kurum veya Kuruluş aracılığıyla başvurabilirler.

TERCÜMAN OLARAK LİSTEYE KAYDOLMAK İSTEYENLERİN BAŞVURU USULÜ:

Komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurulur.

Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler,UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. 

EK:

1-ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALAET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ÜST YAZISI

2-CEZA MAHKEMESİ BAŞVURU KOŞULLARI VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU

3- HUKUK MAHKEMESİ BAŞVURU KOŞULLARI VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU FORMU

4-TERCÜMAN BAŞVURU KOŞULLARI VE BAŞVURU FORMU

Okunma Sayısı: 1481