MESLEKTAŞLARIMIZIN VE TÜM TARIM CAMİASININ TARIMSAL ÖĞRETİMİN 168. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLARIZ

KONYA ŞUBE ( )
09.01.2014 (Son Güncelleme: 09.01.2014 17:27:18)

MESLEKTAŞLARIMIZIN VE TÜM TARIM CAMİASININ

TARIMSAL ÖĞRETİMİN 168. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLARIZ

Bugün ülkemizde tarımsal öğretimin 168. yılını kutluyoruz. 1846‘dan bu yana devam eden 168 yıllık köklü bir tarihsel geçmişe sahip bir meslek grubu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Dünyada gelişmişliğin göstergesi; dengeli, sağlıklı, kendine yeter gıda üretme ve üretim alanına sahip çıkma temeline dayandırılmaktadır. Tarım sektörü artan nüfus, tarım alanlarına olan baskı ve toprak kaybı gibi nedenlerle her geçen gün daha da önemli hale gelmekte ve ülke geleceği için stratejik bir sektör olma özelliğini korumaktadır.

Bugün dünyada ve ülkemizde, hızla artan nüfusun beslenmesi, üretim alanlarını artırmakla mümkün olmadığına göre, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasıyla sağlanabilir. Tarımsal üretimin artırılması kadar, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretimi de önemlidir. Bunun sağlanmasında, iyi yetişmiş meslek elemanlarının varlığı ile doğru bilgi ve beceriye sahip üreticilerin, etkili olacağı açıktır. Tarımsal üretim çalışmalarının bilimsel yöntemlere dayandırılması için, bu konularda öğretim ve eğitim görerek yetişmiş insan gücüne gereksinim vardır. Bugün ülkemiz tarımında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen üretimin verim ve kalitesinin artması Ziraat Mühendisleri sayesinde olmuştur. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının tarımdan geçtiği bilincini kabul ederek çiftçiliği meslek haline getirmesi gerekmektedir.

Ülkemizde ilk tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri, Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat döneminde 10 Ocak 1846 yılında İstanbul-Yeşilköy Ayamama Çiftliğinde Kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başlamış ve bu tarihten itibaren 10 Ocak gününü kapsayan hafta ülkemizde Tarım Haftası olarak kutlanmaktadır. Tarımsal eğitim; çok kapsamlı bir bilim dalı olup, insanların neredeyse tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayan temel bir sektördür.

Ziraat Mühendisleri ülkemizdeki tarımsal potansiyelin gelişmesi, tarımsal üretimde bilimsel tekniklerin egemen kılınması ve çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi yolunda çok önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca birim alandan elde edilen verimde de yükselmeler meydana gelmiş, ülkemiz dışındaki tarımsal gelişmelerin ve yeni bilgilerin ülkemize transferi gerçekleşmiştir. Ülkemiz tarımsal yapısı geleneksel yetiştiricilik yöntemlerinden modern yetiştiricilik tekniklerine doğru hızla ilerlemektedir. Değişen dünya koşulları ve giderek artan dünya nüfusunun ihtiyaçları doğrultusunda mesleğimizin bizlere yüklediği görev ve sorumluluklarla beraber mesleğimizin önemi de artmıştır.

168 yıl önce Halkalı Ziraat Mektebinde başlayan ilk tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri bugün 27 ilde açılan ve ülkemizde tarımsal üretim düzeyini ve verimliliğini önemli ölçüde artmasını sağlayan Ziraat Fakülteleri ile devam etmektedir. Bu fakülteler bugüne kadar 100 binin üzerinde Ziraat Mühendisi yetiştirmiştir. Bugün odamıza kayıtlı 52 bin üzerinde, şubemize ise kayıtlı bin 650 Ziraat Mühendisimiz vardır.

Bu vesile ile ülkemiz tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızdan hayatta olanları saygıyla, aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyor ve 168 yıl boyunca tarım öğretimine emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

                                                                                                       Celil ÇALIŞ

                                                                                                       Başkan

 

 

Okunma Sayısı: 627
Fotoğraf Galerisi