EKOLOJİK KRİZ VE KENTLER SEMPOZYUMU

İSTANBUL ŞUBE ( )
24.01.2014 (Son Güncelleme: 24.01.2014 11:53:07)

Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen "Ekolojik Kriz ve Kentler" sempozyumunun 31 Ocak 2014 Cuma günü 13:30-15:00 saatleri arasında yapılacak II. Oturumu‘nda "Planlamada Kır Kent Dengesi" konulu sunum yapacaktır.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

EKOLOJİK KRİZ VE KENTLER SEMPOZYUMU

31 Ocak / 1-2 Şubat 2014

Taxim Hill Otel – Sıraselviler Cad. No:5 Taksim/ İSTANBUL

 

31 Ocak 2014 Cuma

10:00 Açılış Konuşmaları

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU / Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL / İstanbul Barosu Başkanı

 

10:30 – 12:00 I. OTURUM / EKOLOJİK KRİZ CENDERESİNDE KENTLERİMİZ

Kolaylaştırıcı: Av. Ali ARABACI / TBB Yön. Kur. Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Bşk.

 

Trakya`dan Kocaeli`ne Büyük İstanbul Örneği

Çare ÇALIŞKAN / TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

 

Ankara Örneği

Orhan SARIALTUN / TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Bşk.

 

Ergene Örneği

Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY / İstanbul Üni. Orman Fakültesi

 

Van Örneği

Prof. Dr. Mustafa SARI / Yüzüncü Yıl Üni. Su Ürünleri Fakültesi

 

12:00 – 12:30 Soru – Cevap

12:30 – 13:30 Öğle Arası

 

13:30 – 15:00 II. OTURUM / PLAN MI PİLAV MI

Kolaylaştırıcı: Av. İzzet VARAN / TBB Yönetim Kurulu Üyesi

 

Neoliberalizmin Yeni Formülü: Planlamadan Projeciliğe

Mücella YAPICI / TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi

 

Sermaye Birikim Amacı Olarak Planlama

Gürkan AKGÜN / TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yön. Kur. Üyesi

 

Planlamada Kır Kent Dengesi

Ahmet ATALIK / TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yön. Kur. Bşk.

 

Kentsel Dönüşüm ve İmar Planları

Av. Dr. Bülent TOKUÇOĞLU / TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi

 

15:00 – 15:30 Soru – Cevap

1 Şubat 2014 Cumartesi

 

10:00 – 11:30 III: OTURUM / PLANLAMA HUKUKUNDA "OLAĞANÜSTÜ HAL" UYGULAMALARI VE YASALAR

Kolaylaştırıcı: Eyüp MUHÇU / TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı

 

Tarlabaşı ve 5366 Sayılı Yasa

Prof. Dr. İclal DİNÇER / Yıldız Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

Afet Riski Altında Temel Hak ve Özgürlükler

Araş. Gör. Seda YURTCANLI / İstanbul Üni. Siyasal Bilgiler Fak.

 

"Kamu"laştırma

Yrd. Doç. Dr. Özge AKSOYLU / Galatasaray Üni. Hukuk Fak.

 

Kolluk Faaliyetinin Özelleştirilmesi olarak Planlama Hukuku

Av. Can ATALAY / TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi

 

11:30 – 12:00 Soru – Cevap

12:00 – 13:00 Öğle Arası

 

13:00 – 14:00 IV. OTURUM / KENTLER VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Kolaylaştırıcı: Av. Fikret İLKİZ / İstanbul Barosu

 

Mekanı Siyasetten Arındırmak: İktidar ve Sermaye Arasında Sıkışmış "Kamusallık"

Yaşar Adnan ADANALI / Kent Çalışmaları, Berlin Teknik Üni. Doktora Adayı

 

İfade Özgürlüğü ve Mekan İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Ulaş KARAN / İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fak.

 

Kamusal Alan, İfade Özgürlüğü ve İktidar İlişkisi Bağlamında Taksim Meydanı

Derya KARADAĞ / Yüksek Mimar

 

14:30 – 15:00 Soru – Cevap

16:00 TAKSİM`DE BASIN AÇIKLAMASI

 

2 Şubat 2014 Pazar

10:00 – 15:00 Kuzey Ormanları Savunması Rehberliğinde Kuzey Ormanlarında ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Rezerv Alanı İlan Edilen Bölgelerde İnceleme Gezisi

Okunma Sayısı: 244