TARIMSAL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN BAŞLANGICININ 168`İNCİ YILI KUTLANDI

ÇANAKKALE ŞUBE ( )
14.01.2014 (Son Güncelleme: 11.02.2014 12:18:17)

10 Ocak 2014 günü Tarımsal Eğitim ve Öğretimin Başlangıcının 168`inci yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı`nda bir tören düzenlendi.

Tarımsal eğitim ve öğretimin başlangıcının 168‘inci yılı nedeniyle 10 Ocak 2014 günü Cumhuriyet Meydanı‘nda tören düzenlendi. Tören Ziraat Mühendisleri Odası ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı adına çelenk sunumları ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende konuşma yapan Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş, şu görüşleri dile getirdi:

"Ülkemiz tarımının geldiği noktanın istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. 24 Ocak 1980 tarihinde ülkemiz ekonomisi ve toplumsal yaşamı için bir kırılma noktası olan, kamuoyunda ‘24 Ocak kararları‘ olarak bilinen kararlarla uygulamaya konulan neo-liberal politikalar, diğer sektörleri olduğu gibi ülkemiz tarımını da etkilemiştir. Dünyada kendine yetebilen sayılı ülkelerden birisi olan Türkiye, uygulanan politikalar sonucu, net bir tarım ürünü ithalatçısı ülke olmuş, dışarıya bağımlı hale getirilmiştir. 2011 yılında tarım sektöründe verilen 3 milyon 591 bin USD dış ticaret açığı tablonun ne kadar endişe verici boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlamak üzere savaşlardan yorgun ve yoksul düşmüş bir ülkenin her türlü zorluklarla ve kıt olanaklarla kurduğu tesisler, özelleştirme uygulamaları sonucu, arsa değerlerinin bile altında haraç-mezat satılmıştır. Başta tohumluk olmak üzere, gübre, ilaç vb. her türlü tarımsal girdi üretimi ve tarım ürünlerinin pazarlanması, uluslararası tekellere ve küresel sermayeye teslim edilmiştir. Temiz, sağlıklı, güvenilir hububat tohumluğu üreten ve damızlık hayvan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Tarım İşletmeleri ile üreticinin sigortası olarak görülen Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu ve YEMSAN gibi Kamu İktisadi Teşekküllerinin özelleştirilmesi bunun en belirgin örneklerdir.

Uygulanan politikalar sonucu tarım sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) aldığı pay 2000 yılında yüzde 13,5 iken, 2010 yılında yüzde 9,4‘e düşmüştür. Tarımsal üretimin karlılığını yitirmesi sonucu, son 15 yılda kırsal nüfus 6 milyon kullanılan arazi miktarı ise 3 milyon hektar azalmıştır. 1981-2011 döneminde büyük ve küçükbaş hayvan varlığımız 85 milyondan 45 milyona düşmüş, başka bir deyişle 40 milyon baş azalmıştır. Hayvan sayısındaki azalma kırmızı et tüketimine de yansımış, 1985 yılında kırmızı et tüketimi kişi başına 10 kg iken günümüzde 6,5 kg‘a düşmüştür. Ayrıca ülkemiz et için canlı hayvan ithal etmek durumunda bırakılmıştır."

Okunma Sayısı: 188
Fotoğraf Galerisi