BAŞKAN`IN MESAJI

GENEL MERKEZ ( )
14.03.2014 (Son Güncelleme: 09.04.2018 11:02:44)

Değerli meslektaşlarım,

Geçtiğimiz çalışma dönemini azim ve özveriyle gönüllülük ilkesinden hareketle tamamlayan örgütümüz, yeni dönem çalışmalarına aynı heyecanla başlamış bulunmaktadır.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de üyelerimizin ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumayı esas alan yaklaşımımız aynı şekilde devam ettirilecektir.

Mesleğe, meslektaşlara ve ülke tarımına yapacağımız hizmetler yanında, onurlu duruşumuzdan,  halktan, haktan ve emekten yana ilkeli davranışlarımızdan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum.

Önümüzdeki dönemde;

Odamızın saygınlık ve ağırlığını daha da artırmak, meslektaşlarımızın haklarını daha fazla korumak, çevremize-doğamıza-toprağımıza yönelik ilgimizi aynı duyarlılık ve kararlılıkla sürdürmek, tarım ile uğraşanların hak ve çıkarlarını korumak temel önceliklerimiz olmaya devam edecektir.

Şunu bilmenizi isterim ki;

Meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını temel ilke kabul eden bir anlayışla, ülke tarımına ilişkin değerlendirme ve önerilerimiz dışında elbette ki ülke gündemine de kayıtsız kalmayacağız. Meslekle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, kamu yararını ve çıkarlarını korumak için mücadele etmek vazgeçilmez ilkelerimiz olmaya devam edecektir.

Hepimizin de bildiği gibi içinde bulunduğumuz süreçte ulusumuzun çağdaş ve demokratik temellerde sonsuza dek var olması gerektiğine inanan bütün toplum kesimleri, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri tedirginlikle ve endişeyle izlemektedir.

Değerli meslektaşlarım,

Cumhuriyetin değerlerinin birer birer yok edildiği, çiftçilerimizin topraksız bırakıldığı, üretimden vazgeçtirilmeye çalışıldığı, doğanın tahrip edildiği, derelerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın yağmalandığı, halkın fakirleştirildiği, devletin kaynaklarının yapılan özelleştirmelerle yok edildiği, kamusal kaynaklarımızın ülke ekonomisindeki açıkların yamanması amacıyla acımasızca sermayedarlara peşkeş çekildiği rant odaklı politikalarla kararlı bir biçimde mücadele etmek zorundayız.

İçinde bulunduğumuz bu vahim tablo karşısında ODA’mızın; bilimden, emekten, üretimden, mühendisten yana tavrını ve çabasını titizlikle ve kararlılıkla sürdüreceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.

Tüm üyelerimize, selam ve saygılarımı sunarım.

Özden GÜNGÖR

Başkan

Yönetim Kurulu Adına

Okunma Sayısı: 3993