ZMO 1. BÖLGE ÇALIŞTAYI

DİYARBAKIR ŞUBE ( )
15.05.2014 (Son Güncelleme: 01.07.2014 18:06:34)

Bölge çalıştaylarımızın ilki Diyarbakır`da gerçekleştirildi.

  

                          Ziraat Mühendisleri Odası 1. Bölge Çalıştayı

        10 Mayıs 2014

 

Ziraat Mühendisleri Odası Bölge Çalıştaylarının birincisi 10 Mayıs 2014, Cumartesi günü Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ZMO Şube ve Temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır`da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinden 6 Şube Başkanı ile 11 temsilci katılmıştır. Çalıştaya ZMO Genel Merkezinden Yönetim Kurulu Başkanı Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu Üyesi Caner AKSAKAL, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat BEKTAŞ ile Denetleme Kurulu Üyesi Sefa APAYDIN katılım sağlamıştır. Çalıştay, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi binasında yapılmıştır. Çalıştay öncesinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK tarafından Diyarbakır Kongre Merkezinde "Tarım Ve Kırsal Alanlar Geleceği Açısından Büyükşehir Kanunu" başlıklı bir konferans verilmiştir. Konferansa yoğun katılım gösterilmiştir.

 

Çalıştaya;

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Erzurum illeri Şube Başkanları, Malatya ve Van illeri Şube İkinci Başkanları, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illeri Temsilci düzeyinde katılım göstermişlerdir.

 

Çalıştay`da öncelikle daha önceden gönderilen ve aşağıda belirtilen konularda katılımcılardan bilgiler alınmış ve konu ile ilgili sunular yapılmıştır. Ele alınan konular şunlardır;

·        Şube / Temsilciliğin mevcut durumu Oda/ Üye İlişkileri,

·        İldeki tarımsal yapı ve sorunlara ilişkin genel değerlendirme,

·        TMMOB bileşenleri ile olan ilişkiler,

·        İldeki kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ilişkiler,

·        Tarım paydaşı örgütlerle (kooperatif, birlik, vakıf, dernek gibi) ilişkiler,

·    Bugüne kadar yapılan ODA etkinlikleri ve geleceğe ilişkin planlamalar-faaliyetler (toplantı, kurs, seminer)

·        ZMO`nun 60 ncı kuruluş yıldönümüne ilişkin faaliyet planları, öneriler

·        ZMO Genel Merkezinden beklentiler.

 

Sunular sonrasında temel sorun saptamalarına geçilmiş Oda çalışmaları için müstakil bir yer sağlanması, bilgi ve iletişim konusundaki sorunlar, bilirkişilik uygulamalarına ilişkin sorunlar, üyelik konularındaki sorunlarla ilgili görüşler, dilek ve öneriler paylaşılmıştır.

 

Ayrıca aşağıda belirtilen tarıma ilişkin genel konular gündeme gelmiştir.

Bakanlık / Oda ilişkisinde işbirliği ve iletişimin önemli olduğu katılımcılar tarafından paylaşılmıştır.

TAR-GEL kapsamında yaşanan sıkıntıların çözümsüzlüğü meslektaşlarımıza zarar vermektedir.

Büyük şubeler ile özellikle temsilcilikler arasında iletişim kopukluğu ve işbirliğinden yoksunluk bulunmaktadır.

TBMM`den geçen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı uygulamalarının sonuçlarının izlenmesi önem taşımaktadır.

Kent Konseylerinde tarımla ilgili çalışmalarda Oda`nın görünürlüğünün artırılması önem taşımaktadır.

Bu yıl içinde 60.yıl etkinliği düzenlenmesi; bu konuda kurumlarla, üniversite, belediyeler vs.. işbirliği yapılması; her ilde en az 1 günlük etkinlikte bulunulması ve 60 ncı KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PANELİ`nin düzenlenmesi üzerinde özenle durulmuştur.

Ülke genelinde yaşanan tarımsal kuraklığın, dolu ve don etkilerinin bölgede özellikle Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ illerinde tarımsal üretime etkileri, yem ve gıda arzını etkileme boyutu ön plana çıkmıştır.

Danışma Kurulu toplantılarına Temsilciliklerin de katılımının sağlanması kararlaştırılmıştır. 

11 Mayıs.2014 Pazar günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaret edilerek, karşılıklı neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Çalıştay boyunca Diyarbakır ZMO Şube`nin yoğun ilgisi, konukseverliği ve kusursuz organizasyonu takdire değerdir.

Saygılarımızla kamuoyuna sunulur.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

 

Okunma Sayısı: 713
Fotoğraf Galerisi