FINDIK DOSYASI

GENEL MERKEZ ( )
29.12.2014 (Son Güncelleme: 21.09.2015 17:19:33)

Don felaketi 2014 yılında fındık üretiminin %25 oranında düşmesine neden oldu...

 

 

Yaşanan don olayları sonunda 2014 yılında fındık üretimi 2013`e göre %25 kayıpla 412 bin ton`a düşmüştür…

 

Siyasetten arındırılmış ve gerçek sahibi üreticilerin olduğu güçlü bir kooperatif birliği fındığın geleceği açısından çok önemlidir.. 

DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜ  

ÜRETİM 

Fındık, bademden sonra dünyada yetiştiriciliği en yaygın olarak yapılan sert kabuklu bir meyvedir. Fındığın kültür çeşitleri Türkiye, İtalya, İspanya, ABD, Çin, İran, Yunanistan, Fransa, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Portekiz, Beyaz Rusya, Moldova, Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna, Tunus, Macaristan, Kıbrıs ve Kamerun`da yetiştirilmektedir.  

Dünya fındık üretimi, 1960`lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton dolayında iken son 5 yıllık süreçte ortalama 797 bin tona çıkmıştır. Dünya fındık üretiminin yaklaşık %70`ini gerçekleştiren Türkiye`yi sırasıyla İtalya ve Azerbaycan izlemektedir. 

Dünya Fındık Üretimi (Kabuklu/Ton)

 

2009

2010

2011

2012

2013

Ortalama

Türkiye

500.000

600.000

430.000

660.000

549.000

547.800

İtalya

85.000

87.200

140.000

84.000

120.000

103.240

Azerbaycan

30.000

25.000

55.000

40.000

35.000

37.000

Gürcistan

27.000

40.000

30.000

28.000

30.000

31.000

ABD

42.600

24.500

35.000

32.000

35.000

33.820

İspanya

18.000

20.000

22.000

16.000

19.500

19.100

Diğerleri

20.000

27.000

27.000

25.000

25.000

24.800

Toplam

722.600

823.700

739.000

885.000

813.500

796.760

 

İHRACAT 

Dünyada fındık tüketiminin tümüne yakın kısmı (%91) Avrupa ülkeleri tarafından gerçekleştirilmekte ve büyük ölçüde (%80`i) çikolata ve şekerleme sanayiinde hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Dünya fındık ihracatının son 5 yıllık ortalaması kabuklu fındık karşılığı 621 bin tondur. Bunun %80`ini Türkiye gerçekleştirmektedir.  

Diğer önemli fındık ihracatçısı ülkeler İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, ABD ve İspanya`dır. Bununla birlikte üretici olmamalarına rağmen ithal ettiği fındığı iç veya işlenmiş olarak ihraç eden diğer ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre`dir.
 

Dünya Fındık İhracatı (Yıllık bazda-kabuklu/Ton) 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Ortalama

Türkiye

441.972

504.610

487.532

531.488

549.314

502.983

İtalya

31.157

30.130

28.510

28.320

 

29.529

Azerbaycan

24.334

17.006

25.804

20.500

 

21.911

Gürcistan

28.670

23.216

38.184

27.106

 

29.294

Almanya

7.184

7.646

9.868

5.658

 

7.589

İspanya

6.745

4.323

5.559

4.652

 

5.320

ABD

32.214

13.337

19.967

3.142

 

17.165

Fransa

4.744

5.249

4.607

2.024

 

4.156

Çin

9.461

10.127

7.193

432

 

6.803

Diğerleri

15.582

16.527

55.039

16.584

 

25.933

Toplam

602.063

632.171

682.263

639.906

549.314

621.143

 

 

İTHALAT 

Dünyadaki en büyük fındık ithalatçısı ülkeler sırasıyla; İtalya, Almanya, Fransa, Rusya, Belçika ve İsviçre`dir. Çikolata ve şekerleme sanayiinin gelişmiş olduğu ithalatçı ülkeler, aynı zamanda fındığın ikamesi olan bademin de en önemli alıcısı durumundadırlar.  

Dünya Fındık İthalatı (Yıllık Bazda-Kabuklu/Ton) 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Ortalama

İtalya

112.035

102.610

83.458

94.904

94.790

97.559

Almanya

137.410

72.364

65.156

70.752

57.106

80.558

Fransa

39.143

31.788

56.004

58.165

57.784

48.577

Belçika

27.726

13.590

15.272

48.463

13.944

23.799

Rusya

27.038

18.249

22.102

28.166

26.358

24.383

İsviçre

23.479

20.163

18.996

19.149

17.502

19.858

Hollanda

14.995

6.394

7.230

7.384

7.110

8.623

Çin

13.228

19.191

5.200

12.630

1.334

10.317

Polonya

12.456

13.130

14.054

15.021

20.624

15.057

Kanada

11.382

10.668

17.488

21.549

22.240

16.665

Vietnam

9.429

15.773

13.383

9.330

340

9.651

İspanya

12.783

11.693

11.123

10.126

10.496

11.244

Avusturya

17.062

4.797

5.217

6.366

5.062

7.701

Mısır

6.537

6.435

8.457

4.746

7.156

6.666

Diğerleri

109.949

71.504

84.882

81.108

89.287

87.346

TOPLAM

574.652

418.349

428.022

487.859

431.133

468.003

 

TÜRKİYE`DE FINDIK SEKTÖRÜ 

ÜRETİM 

İlk kez Doğu Karadeniz Bölgesi`nde başlanan kültür ırkı fındık yetiştiriciliği; devletin fındığa 1964 yılından sonra alım güvencesi vermesi, fındığın diğer ürünlere göre daha az emekle yetiştirilen bir ürün olması, bölgeden yapılan göçler gibi etkenlerden dolayı önce Batı Karadeniz Bölgesi, daha sonra ise diğer bölgelere yayılmıştır.  

Çiftçi Kayıt Sistemi`ne göre Türkiye`de 43 ilde fındık yetiştiriciliği yapılmasına karşılık ticarete konu olan yetiştiriciliğin tümüne yakını Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Artvin, Bartın, Kocaeli, Sinop, Gümüşhane, Kastamonu ve Rize illerinde gerçekleştirilmektedir.  

TÜİK verilerine göre 2013 yılında 702 bin hektarlık alanda fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dikim alanlarının %73`ünü oluşturan 513.288 hektarlık alan, fındığın ekolojik bölgesi olan Doğu Karadeniz`de yer almaktadır. 

İl Bazında Fındık Ekiliş, Üretim ve Verim (2013)

İller

Dikim Alanı (Hektar)

Üretim

(Ton)

Verim

(kg/da)

Giresun

117.729

81.342

69

Ordu

227.183

178.357

79

Samsun

89.594

69.392

77

Trabzon

65.485

44.537

68

Sinop

1.676

1.112

66

Rize

3.610

1.377

38

Artvin

8.850

14.420

163

Düzce

62.706

48.295

77

Sakarya

72.175

64.540

89

Zonguldak

23.591

19.105

81

Kocaeli

8.016

8.531

106

Kastamonu

7.473

5.102

68

Bartın

6.000

5.684

95

Diğer

8.056

7.206

89

TOPLAM

702.144

549.000

78

 

Fındık Alanlarının Tespitine Dair 2011/1424 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`na göre 14 il ve bunlara bağlı 105 ilçede yasal olarak fındık dikimi yapılabilmektedir. 

Ülkemizde son beş yıllık ortalama fındık üretimi 548 bin ton olmakla birlikte 2008 yılında 801 bin ton, 2013 yılında ise 549 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Yaşanan don olayları sonunda 2014 yılında fındık üretimi 412 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama dekara verim ise 59 kg olmuştur. Fındığın kilogram fiyatı 2014 yılı sonu itibariyle 14 TL‘ye çıkmıştır. 

Türkiye`de dekar başına üretim ABD ve Gürcistan gibi üretici ülkelerden daha düşüktür. FAO`ya göre dekara fındık verimi Türkiye`de 156 kg (BÜGEM‘e göre son 6 yıllık dönemde ortalama 91 kg‘dır.) iken ABD`de 252 kg, Gürcistan`da 199 kg, İtalya`da 147 kg ve İspanya`da ise 99 kg`dır. 

Türkiye`nin fındık veriminde yıllara göre önemli dalgalanmalar görülmektedir. İklim koşulları, gerekli kültürel işlemlerin yeterince yapılmaması ve fındıkta görülen periyodisite gibi etkenler verimdeki dalgalanmayı arttırmaktadır.  

Fındık bahçelerinin genelde yaşlı olması, ocakların ise sık dikili olmasından dolayı Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki verim düzeyi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinin verim düzeyine göre daha düşüktür. Sakarya ve Düzce illerindeki üreticilerin işletme büyüklükleri ve verim düzeylerinin daha yüksek olması nedeniyle bu bölgedeki dikim alanları hızla artmaktadır. 

TÜKETİM 

Fındıkta iç yıllık 100–120 bin ton dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Yetersiz tanıtım ve bilgi eksikliği, fiyatların yüksek bulunması, çerez olarak tüketiminin yaygın olmaması ile ikame ürünlerin fazlalığı gibi etkenler tüketimin arttırılmasındaki en önemli engelleri oluşturmaktadır. 

İHRACAT 

Türkiye`de üretilen fındığın %15–20 kadarı iç piyasada tüketilmekte, %80-85`i ise ihraç edilmektedir. Türkiye 2005–2014 yılları ortalaması 226 bin ton olan iç fındık ihracatı ile dünya fındık ihracatının yaklaşık %74`ünü gerçekleştirmiştir.  

Türkiye`nin fındık ihracatında AB`nin payı 2001 yılı verilerine göre %81 iken bu oran 2013 yılında %72 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ihracat yapılan ülke sayısının son yıllarda artmasıdır. İhracattaki son 5 yıl ortalamasına göre ilk sırayı %22 ile Almanya ikinci sırayı ise %21 ile İtalya almaktadır. Diğer önemli pazarları sırasıyla; Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Hollanda ve Rusya oluşturmaktadır.

Türkiye Yıllara Göre İç Fındık İhracatı

Yıllar

İhracat Miktarı

(İç/Ton)

İhracat Bedeli

(Bin $)

2005

209.364

1.928.378.000

2006

247.186

1.467.017.317

2007

233.138

1.519.478.325

2008

228.401

1.407.871.663

2009

219.354

1.172.597.746

2010

252.305

1.544.785.708

2011

243.766

1.759.162.313

2012

265.714

1.802.462.907

2013

274.657

1.767.276.552

 

Dünya fındık fiyatlarının belirlenmesinde ülkemizde oluşan fındık fiyatları etkin rol oynamaktadır. İhraç fiyatının yüksek olması durumunda, en büyük rakiplerimiz olan İtalya ve İspanya, AB`nin sağladığı destekler ve nakliye avantajını kullanarak daha düşük fiyatla stoklarını eritmektedir. Hasat dönemlerine devrolan stoklar ise genellikle ülkemizde kalmaktadır.

FINDIKTA UYGULANAN POLİTİKALAR 

Türkiye`de Uygulanan Politikalar 

Ülkemizde fındık üretiminde Fiskobirlik, ortak kooperatifleri aracılığı ile üreticilerden aldığı fındığı en iyi şartlarda değerlendirmek ve üreticilerin tarımsal faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 28 Temmuz 1938 yılında kurulmuştur. Fiskobirlik, 1964-2002 yılları arasında devlet adına arz fazlası ürünün alımıyla görevlendirilmiştir 

 • Dikim Alanlarına İlişkin Politikalar Fındık üretiminin en uygun alanlarda yapılması ve üretimin talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenlemek amacıyla, 16.06.1983 tarihinde 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun ve  çıkarılmıştır. 

Fındık üretimine izin verilecek alanlar ise, Kanundan 10 yıl sonra yayımlanan 07.01.1993 tarih ve 93/3985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 23.12.1994 tarih 94/6519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 93/3985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık üretimine izin verilen alanların dışında kalan alanlarda yapılacak söküm karşılığı ödenecek tazminat ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Ancak, kaynak sıkıntısı nedeniyle bahse konu Kararlar uygulama imkanı bulamamıştır. 

2000 li yıllara gelindiğinde tarım sektöründe başlatılan yapısal uyum çalışmalarını desteklemek amacıyla Dünya Bankası ile yapılan görüşmeler neticesinde, 12.07.2001 tarihinde Tarım Reformu Uygulama Projesi İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje kapsamına, fındık üretiminden vazgeçerek alternatif ürün yetiştirecek üreticilere destek sağlanması da alınmıştır. 

Ancak, 2001-2005 yıllarında uygulamaya konulan alternatif ürün ve söküm uygulaması kapsamında ilk yıl için 200 $/da (65 $/da söküm karşılığı), takip eden yıllar için 135 $/da ödeme öngörülmesine rağmen yaklaşık 400 ha büyüklüğünde bir alanda söküm yapılması için 340 üreticiden başvuru alınabilmiştir. 

2009 yılında Fındık Stratejisinin bir parçası olarak 2001/3267 sayılı Kararnamede değişiklik yapan 2009/15531 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık dikim alanları yeniden belirlenmiştir. Artvin, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli , Ordu, Rize, sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak Bartın, Gümüşhane  illeri ve ilçelerinin 1 inci ve 2 nci sınıf tarım arazilerinde, %6`dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde, fındık bahçesi tesis edilmesine ve yenilenmesine izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 750 metre rakımın üzerindeki tarım arazileri için getirilen sınırlandırma kaldırılmış,  

Son olarak, 2011/1424 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Artvin`in Hopa ve Murgul, Sakarya`nın Kaynarca, Bartın`ın Ulus, Kastamonu`nun Doğanyurt ve Samsun`un Alaçam, Asarcık, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım, Ondokuzmayıs, Tekkeköy ve Yakakent İlçeleri de fındık üretimine izin verilen alanlara dahil edilmiştir. 

 • Müdahale Alımları 

Fiskobirlik kurulduğu tarihten itibaren 2002 yılına kadar  devlet adına fındık alımı ile görevlendirilmiştir. 

Bu tarihten sonra Tarım satış kooperatif ve birliklerine ilişkin hükümleri düzenlemek ve bu kuruluşların yeniden yapılanması için yasal bir çerçeve oluşturarak, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde özerk ve malî yönden bağımsız kılmak amacıyla, 4572 sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında" Kanun gereği özekleşmiştir. Bu kapsamda alım faaliyetlerine devam etmiştir. 

2006 yılında Fiskobirlik`in yaşadığı mali sıkıntılar ve  2005 yılının üretici borçlarını ödeyememesi ve bunun yanında bozulan piyasa düzeni içerisinde üreticilerin beklentilerine bağlı olarak 2006/2007 sezonunda, fındık üreticisinin mağduriyetinin giderilmesi ve fiyat hareketlerinden korunması amacıyla, 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) fındık alımı ile görevlendirilmiştir

TMO`nun fındık alım görevi Temmuz 2009`da açıklanan Yeni Fındık Stratejisi doğrultusunda, 2009/15202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sona ermiştir. 

 • Fındık Stratejisi Dönemi Uygulamaları 

2009/15201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ortaya konulan Yeni Fındık Stratejisinde ruhsatlı alanlarda üretim yapan fındık yetiştiricilerimize "Alan Bazlı Gelir Desteği", ruhsatsız alanlarda fındık yetiştiriciliği yapanlara ise alternatif ürünlere geçmeleri halinde "Telafi Edici Ödeme" yapılması kararlaştırılmıştır. 

2013/4245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile stratejinin 2012-2014 döneminde de sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. 

28/1/2013 tarihli ve 2013/4245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar kapsamında; 

1- 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2012 yılı ürünü için 150 TL/da, 2013 yılı ürünü için 160 TL/da ve 2014 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılması, 

2- Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararın 1 inci maddesinde belirtilen il ve ilçelerdeki (14 il,105 ilçe), birinci sınıf, ikinci sınıf ve % 6`dan daha az eğimli üçüncü sınıf tarım arazilerinde ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere, 2012-2014  yılları arasında telafi edici ödeme desteği ödemesi, 

Telafi edici ödeme desteği; 

a) 2012 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci ve üçüncü yıllarda ise her bir yıl için 150 TL/da olmak üzere üç yılda toplam 600 TL/da, 

b) 2013 yılı için başvuranlara, ilk yıl için 300 TL/da, ikinci yıl için 150 TL/da olmak üzere iki yılda toplam 450 TL/da,

 c) 2014 yılı için başvuranlara ise 300 TL/da olarak belirlenmiştir. 

 • Avrupa Birliğinde Uygulanan Fındık Politikaları 

Fındık, Ortak Tarım Politikası kapsamında desteklenmekte, ödemeler Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (FEOGA) Garanti bölümünden finanse edilmektedir. 

Birlik üyesi ülkelerde sert kabuklu yemiş (fıstık, ceviz, badem, akasya ve fındık) üreticilerine 120,75 €/ha topluluk yardımı verilmektedir.  

Fındıkta Ürün Borsacılığı Uygulamaları  

Türkiye`de fındık üreticileri geçmiş dönemde piyasaya sürdüğü fındığı ya Fiskobirlik depolarında, ya TMO depolarında, ya da alıcının (fındık tüccarı veya sanayicileri) işletmesinde satmıştır. Tüccar ve sanayici, ya da aracıların kendi aralarında yapmış oldukları alım-satımlarda teslim her iki tarafın işletmesinde de yapılmıştır.

Fındık alım-satımları çok sayıda alıcı ve satıcının bir araya geldiği ortam ve mekanlarda gerçekleşmemiştir. Fındık ürünü için Türkiye normlarında borsada alım-satım kültürü yoktur. Özellikle 2009 ürünü hasat döneminden sonra, rekolte fazlalığı oluşmadığından günümüzde üreticinin işletmesinde (deposu, evi, harmanı) teslim gibi bir kültür oluşmuştur. 

Fındık konusunda TOBB ve TMO ortaklığı ile kurulan TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LİDAŞ) 2010 yılında lisans alarak faaliyete başlamıştır. Ünye ve Düzce pilot bölge seçilerek, Ünye`de 25 bin  ton ve Düzce`de 10 bin ton kapasiteli depolarla 2012 yılında hizmet vermeye başlamıştır.  Ünye`de 35 ton, Düzce`de 900kg fındık alınabilmiştir. Ünye`de 18 aylık faaliyet sonunda laboratuvarın kimyasal ve mikro biyoloji bölümünde hiç işlem yapılmamıştır. Fiziksel olarak ise 6 tahlil işlemi gerçekleştirilmiştir. Gelinen noktada şirket 2013 yılında faaliyetlerine son vermiştir.

Bu kötü örnek sisteme olan ilgiyi olumsuz etkilemiş olmakla birlikte, fındıkta lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı ile vadeli işlem borsası kurulması yolculuğundan vazgeçilmemiştir. Sistem ürün için olmazsa olmaz olarak görülmektedir. Arz fazlasının yaşanacağı ilk hasat döneminde yine gündemdeki yerini alacaktır. Sistem hukuksal altyapısı ile hazır hale getirilmiştir. Tarafların inanmaları ve destek olmaları halinde işleyen bir sistem kurulacaktır.  

Bugün Giresun Ticaret Borsası "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Kurulması Projesi" ile AB fonlarından 9.3 Milyon EURO hibe bütçesi almaya hak kazanarak proje faaliyetlerini yürütmektedir. 

Lisanslı Depoculuk Modelinin  Uygulanabilirliği 

Fındık ürününde, kamunun piyasalarda tümüyle çekilmesine yönelik bir politika uygulanmamalıdır. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarının geliştiği ülkelerde, tarım piyasalarına müdahale edilerek alım yapılmakta ve oluşturulan kamu stoku lisanslı depolarda depolanmaktadır. Ürün fiyatlarının düşmesi halinde üretici ürününü kredi fonuna veya lisanslı depo işletmeciliğine başlangıçtaki fiyattan satabilmekte, dolayısıyla fiyat düşmelerinden olumsuz etkilenmemektedir. Aynı sistemin Ülkemizde de uygulanması gerekmektedir. 

SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Fındık tarımı Karadeniz Bölgesi`nde yaklaşık 2 milyon üreticinin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan fındık erozyonu, olabilecek heyelanları önleyerek topraklarımızın korunmasında büyük önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla aşağıdaki önerilerin bir an önce yerine getirilmesi ülke çıkarları açısından çok önemlidir:

 • Ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçeleri iklim ve arazi koşullarına göre yenilenmelidir.

 • Alan bazlı destekleme ödemelerine 2014 sonrasında verim ve kaliteyi ön planda tutan modelle devam edilmelidir.

 • Organik tarım-iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.

 • 2000 yılında sözde özerkleştirme yasası olarak çıkarılan 4572 sayılı Kooperatifler Kanununun şirketler lehine olan hükümleri kaldırılmalıdır.              

 • Fiskobirlik üretimden pazarlamaya kadar zincirin her halkasına sahip olacak şekilde ve fındık üreticilerinin yönetimlerini demokratik olarak belirleyecekleri bir yapıya kavuşturulmalıdır.

 • Fındık üreticilerinin, bağımsız olarak sendikal örgütlenmesini sağlayacak iç hukuk düzenlemeleri yapılmalı; Ziraat Odaları, Birlikler vb. çiftçi örgütleri demokratik yapılara kavuşturulmalıdır.

 • Lisanslı Depoculuk faaliyetleri şirketlere kazandırmaya yönelik değil, fındık üreticilerinin yararına olacak şekilde 2014 ürününde etkin hale getirilmelidir.  

 • Tarım Sigortaları Yasası şirketlerin kazancını artırmak için değil, fındık üreticilerinin zor günlerinde yardımcı olmak amacıyla yeniden düzenlenmelidir.

 • Avrupa Birliğinin yalnızca Türkiye`ye kabuklu ve naturel fındıkta uyguladığı %3 gümrük vergisi sıfırlanmalıdır.

 • Fındık üreticileri eksiksiz sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır.

 • Çocuk işçiliği konusunda Çalışma Bakanlığı ile ILO`nun yaptığı çalışmalar net şekilde ortaya konulmalıdır.

 • Mevsimlik tarım işçilerinin özellikle barınma koşullarında yapılan iyileştirmeler, çocuk işçi çalıştırmama konusunda yapılan çalışmalar olumlu karşılanmakla birlikte halen devam eden düşük ücret ve sosyal güvence sorunları çözüme kavuşturulmalıdır.

 • Rekolte çalışmaları tek elden yapılmalıdır.

 • Bizzat tarımsal faaliyette bulunmayan, verimliliği ilke edinmeyen, ikamet adresi ve sosyal güvencesi bakımından çiftçilik yapma olanağı bulunmayan kişiler üreticilere yönelik desteklerden yararlandırılmamalıdır.  

Okunma Sayısı: 5978
Fotoğraf Galerisi