TMMOB`YE DOKUNMA

ÇANAKKALE ŞUBE ( )
16.01.2015 (Son Güncelleme: 16.01.2015 18:22:39)

TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu dönem sözcülüğünü yürüten Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası tarafından TMMOB`da değişiklik yapacak torba yasayı protesto için basın açıklaması yapıldı.

 

TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu adına Ziraat Mühendisleri odası Çanakkale Şube II. Başkanı M. İrfan MUTLUAY tarafından yapılan basın açıklaması;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, içerisinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası`ndaki değişikliklerin de yer aldığı bir torba yasa hazırlandı. Bu torba yasanın dışında "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ismiyle bir başka torba yasa da TBMM gündeminde.

Siyasal İktidar, son torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında…

AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma yaşamında önemli değişiklikler getiriyor. Toplamda 24 yasada değişiklik öngören taslaklarla ekonomik süreklilik adına öncelikle inşaat sektöründeki düzenlemelerle rant sağlamak isteniyor. Yapı denetimi alanında özel projeler denetim kapsamı dışına çıkarılıyor; yapı denetim kuruluşlarının yapısı değiştirilerek yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı denetimi ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek teknik müşavirlik kuruluşlarıyla meslek alanlarında tekelleşme yaratılıyor; mühendislik projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlemesinin önü açılıyor.

Bu torba yasalarla;

Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyılar, tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,

Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıklar dahi özelleştirilebilecek,

İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden el konulabilecek.

Kısacası, torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlara dağıtmak üzere "parası olana imar hakkı" getiriliyor.

Tabi ki bu torbanın içinde AKP`nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

AKP`nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla ormanların, kıyıların, tarım alanlarının; su kaynaklarının, toprakların yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Neoliberal politikalarla bu ülkenin sömürgeleştirilmesine karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları; hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.

İşte bu yüzden TMMOB AKP`nin hedefinde…

Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana olan gür sesini kesmek istiyor.

AKP, TMMOB‘nin örgütlü gücünden ve tarihinden habersizdir. TMMOB tarihi, bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı mücadelelerle doludur. TMMOB`nin mücadeleci geleneği AKP`nin torbasına sığmayacaktır. Örgütümüz 2 yıl önce olduğu gibi bu rant yasasını, birlikte mücadele ederek yeniden püskürtecektir.

TMMOB, üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, derelerin, ormanların, parkların yağmalanmasına karşı, kamusal alanları korumaya, halkımızın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam edecektir.

Unutmasınlar ki; TMMOB`yi yok etmeye çalışsalar da;

TMMOB her yerde…

TMMOB Soma`da; Ermenek`te, Zonguldak`ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği`nde;

TMMOB, altın tekellerine ve termik santrallere karşı Kazdağlarında, Biga Yarımadasında;

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin`de, Sinop`ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz`de, Akdeniz`de, Ege`de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe`de, Yırca`da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur`da, Bartın`da, Sakarya Karasu`da;

TMMOB, Taksim`de, Gezi`de, Anadolu`da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

Herkes bilmeli ki;

TMMOB, gericiliğe, piyasacılığa ve dayatmalara teslim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz, 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin, dogmatizmin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlığında yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Okunma Sayısı: 63
Fotoğraf Galerisi