TORBA YASA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

MUĞLA ŞUBE ( )
16.01.2015 (Son Güncelleme: 19.01.2015 10:36:45)

 

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB Yasası‘nda değişiklikler içeren torba yasaya karşı, 15.01.2015 tarihinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak "Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz" ve "Kentlerimizin, kıyılarımızın, doğal yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz!" konulu basın açıklaması yapıldı.

Basın Açıklamasına, Başkanımız Uluhan KORKUT ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Meryem TÜRKAY, Hüseyin GÜVEN ve Suat BÜYÜKABALI katıldılar.

TMMOB BASIN AÇIKLAMASI - 15.01.2015

AKP İktidarının tüm ülkeyi yeniden dönüştürme, halka ait tüm alanları sermayeye açma, kentsel ve doğal değerleri talan etme politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İktidar, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında.
AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde AKP`nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.
Çünkü TMMOB ve Odaları;
AKP`nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP`nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.
İşte bu yüzden TMMOB AKP`nin hedefinde…  
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.
Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970`lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;
Hazırladığınız yasa değişikliği,  
meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB`nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir.
Unutmayın ki; siz TMMOB`yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde…
TMMOB Soma`da; Ermenek`te, Zonguldak`ta;
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği`nde;
TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin`de, Sinop`ta;
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz`de, Akdeniz`de, Ege`de;
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe`de, Yırca`da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur`da, Bartın`da, Sakarya Karasu`da; TMMOB, Taksim`de, Gezi`de, Anadolu`da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.
Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Muğla İl Koordinasyon Kurulu adına
İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı
Alifer ATASEVER

 

 

Okunma Sayısı: 101
Fotoğraf Galerisi