DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

SAMSUN ŞUBE ( )
10.03.2015 (Son Güncelleme: 11.03.2015 15:46:00)

7 Mart 2015 Cumartesi günü Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubede TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü basın açıklamasına katılım sağladık.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Sema ARIMAN tarafından okunan  basın açıklaması metni aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret talepleriyle 1857 yılında, adalet, barış ve eşitlik için başlattıkları uzun soluklu mücadelelerinin simgesi olan, hakları uğruna can verdikleri gündür.

Günümüzde 8 Mart`lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin; bir kez daha dile getirildiği gündür.

Kadınlar, Dünya nüfusunun % 50 sini, yeryüzündeki toplam işgücünün üçte ikisini oluşturmaktadır. Ancak, kadınlar dünya gelirinin % l0 unu almakta ve dünyanın tüm mal varlığının % 1 ine sahip bulunmaktadır.

Fakat  ne yazık ki yaşamın her alanında  var olan kadınlar, istihdamda, karar alma mekanizmalarında ve politikada nüfus oranında temsil edilmemektedir.

Kadın cinayetleri ve bunun sonucunda yaşanan aile dramları toplumun kanayan yarasıdır.

Ülkemizde her yıl sayısız kadın cinayetlere kurban gidiyor.

Toplumda muhafazakarlığın ön plana çıkarıldığı bölgelerde, erkek hakimiyeti kadınların özgürlüklerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

Kadınlara yönelik şiddetin en temel nedenlerinden biri toplumda yaygın olarak kabul gören ahlâk ve namus anlayışıdır.

Kadını eve hapsetmek isteyen bu yaklaşım evde, işte ve sokakta kanıksanmıştır.

Anayasa da ‘‘Herkes, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep ve benzeri  sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir‘‘ İfadesi bulunmasına karşın yasal düzenlemeler  yeterli  değildir.

Bugün ülkemizde tırmanan işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve bunların doğal sonucu olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanamamasının sorumluluğu, öncelikle yönetenler ve onların izlediği gerici politikalardadır. 

TMMOB çatısı altında kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu ve sonuna kadar bu düşüncemizin arkasında olacağımızı her platformda duyurmaya devam edeceğiz.

Bizler, bu ülkenin topraklarında yaşayan aydın, ilerici, her türlü haksızlığa karşı durabilen kadınlar olarak,  kazandığımız Cumhuriyet devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacak ve onları daha da ileri taşıyarak mücadelemize devam edeceğiz. 07.03.2015

Okunma Sayısı: 129