ÜRÜNÜNDEN %50 KAZANAN ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN VAZGEÇER Mİ?

İSTANBUL ŞUBE
23.06.2015 (Son Güncelleme: 24.06.2015 17:16:52)

- BASIN AÇIKLAMASI - 

ÜRÜNÜNDEN %50 KAZANAN ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN VAZGEÇER Mİ? 

23 Haziran 2015

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2015 dönemi hububat müdahale alım fiyatını açıkladı. Buna göre;

            - Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday müdahale alım fiyatı ton başına 862 TL olarak belirlendi.

            - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ton başına verilen 127 TL prim ve diğer desteklerle fiyat 989 TL‘ye yükseliyor.

            - Açıklanan bu fiyatla üretici maliyete göre %48 oranında, ton başına 310 TL kar etmiş olacak. 

TMO tarafından açıklanan son derece tatminkar bir tablodur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından yıllardır yapılan açıklamalar da bundan farklı değildir. Ancak, burada bazı gerçeklerden söz etmek gerekmektedir. Çiftçi bu kadar güzel kazanıyor ise;

- Son 10 yıllık süreçte neden 27 milyon dekar tarım arazisini ekmekten vazgeçti? (Bu alan Ermenistan ya da Arnavutluk yüzölçümüne eşdeğer, Belçika‘nın yüzölçümüne yakın, İsrail‘den %23, Slovenya‘dan %35 daha büyük bir alandır.)

            - AKP iktidarı süresince buğday ekim alanları neden 14 milyon dekar küçüldü?

            - 2014 yılında neden 5,3 milyon ton buğday ithal edildi? Buğdayın anavatanı olan ülkemizde neden 1,5 milyar dolar (3,4 milyar TL) yabancı ülke halklarının refahına sunuldu?

- Son 10 yıllık süreçte ÇKS‘ye kayıtlı çiftçi sayısı neden 2,8 milyondan 2,2 milyona, toplam 600 bin kişi geriledi? (Tarım desteklerinden çiftçinin yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sisteminde -ÇKS- kayıtlı olması gerekiyor.)  

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), 2015 yılı için buğdayın ton başına üretim maliyetini 1.102 TL olarak hesaplamıştır. Buna göre TMO‘nun ilan ettiği müdahale alım fiyatı, buğdayın üretim maliyetinden 240 TL daha düşüktür; 127 TL`lik desteği alabilen çiftçi dahi üretim maliyetini karşılayamamaktadır. 

Gelişmiş ülkeler aile tarımını, küçük çiftçiyi destekleyen politikaları öne çıkarırken, ülkemizde tam tersi yapılmaktadır. Emeğinin karşılığını alamayan çiftçi tarlasını ekmekten vazgeçmektedir. Üretim yerine ithalatı destekleyen politikalar nedeniyle tarım eğitimi almış mühendisler işsiz kalmaktadır. Ülkemizin gıda egemenliği tehlikeye atılmaktadır. 

Ülkemiz kaynakları halkımızın refahı için kullanılmalıdır. Üretimi destekleyen politikalar uygulamaya konmalıdır. Ülkemiz yönetimini üstlenecek yeni hükümetin, gıda üretiminde tamamıyla ithalata mahkum edilmiş tarım politikamızı yeniden ele almak öncelikli görevleri arasında olmalıdır.

 

Ahmet ATALIK

Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 87