FINDIK RAPORU 2015

GENEL MERKEZ ( )
31.08.2015 (Son Güncelleme: 18.03.2020 11:47:29)

Fındık, içerdiği besin elemanları ile sağlıklı beslenme açısından büyük önem taşır. İç fındığın protein içeriği % 10-24 arasında değişmektedir. 100 g iç fındık, bir insanın günlük protein ihtiyacının % 22’ sini karşılamaktadır.

FINDIĞIN BESİN DEĞERİ

Fındık, içerdiği besin elemanları ile sağlıklı beslenme açısından büyük önem taşır. İç fındığın

protein içeriği % 10-24 arasında değişmektedir. 100 g iç fındık, bir insanın günlük protein

ihtiyacının % 22` sini karşılamaktadır. Fındık içerdiği yüksek orandaki doymamış yağ asitleri

nedeniyle, kalp ve damar sistemini olumlu yönde etkilemekte ve kandaki kolesterol yükselmesini önleyerek, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki yapmaktadır. Yağ asidi olarak en fazla oleik ve linoleik asit bulunmaktadır. Oleik asit kandaki kolesterol düzeyini azaltıcı, linoleik asit ise damar içi daralmasını engelleyici etkiye sahiptir. Fındık yağının bir diğer özelliği de, kolesterolü absorbe ederek bağırsaktaki emilimini azaltmasıdır. Mineral maddelerce (Fe, Mg, Cu, Mn, K, P, Zn ve Ca) zengin olan fındık, kemik gelişimi ve sağlığı açısından da oldukça önemli bir besindir.

Fındık vitamin B1, B6 ve doğal antioksidan olan vitamin E içeriği açısından, diğer bitkisel yağlardan sonra en iyi ikinci kaynaktır. 100 g fındık tüketimi ile günlük vitamin B1 ihtiyacının % 33` ü, vitamin B6` nın % 35` i ve vitamin E` nin %24` ü karşılanabilir. Ayrıca fındık amino asitlerce de zengin bir meyve türüdür. Dengeli ve sağlıklı beslenmek için, günde 100 g fındık tüketimi oldukça yararlıdır.

Ülkemiz ekonomisinde oldukça önemli bir yeri olan fındık başta Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize olmak üzere Karadeniz`e kıyısı olan hemen her ilde yetiştirilmektedir.

DÜNYADA FINDIK SEKTÖRÜ

ÜRETİM

Fındık, bademden sonra dünyada yetiştiriciliği en yaygın olarak yapılan sert kabuklu bir meyvedir. Fındığın kültür çeşitleri Türkiye, İtalya, İspanya, ABD, Çin, İran, Yunanistan, Fransa, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Portekiz, Beyaz Rusya, Moldova, Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna, Tunus, Macaristan, Kıbrıs ve Kamerun`da yetiştirilmektedir.

Dünya fındık üretimi, 1960`lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton dolayında iken son 5 yıllık süreçte ortalama 797 bin tona çıkmıştır. Dünya fındık üretiminin yaklaşık %70`ini gerçekleştiren Türkiye`yi sırasıyla İtalya A.B.D. ve Azerbaycan izlemektedir.

DÜNYA FINDIK ÜRETİMİ (TON)

ÜLKELER

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

TÜRKİYE

530.000

800.791

500.000

600.000

430.000

660.000

549.000

412.000

580.000

İTALYA

115.000

125.000

120.000

107.000

140.000

84.000

132.000

100.000

-

A.B.D.

33.750

36.280

42.600

24.500

35.000

32.000

35.000

36.300

-

AZERBAYCAN

30.800

40.000

35.000

39.000

55.000

40.000

30.000

25.000

-

GÜRCİSTAN

25.000

35.000

32.000

40.000

30.000

28.000

35.000

35.000

-

İSPANYA

23.000

26.000

18.000

20.000

22.000

16.000

19.500

19.500

-

DİĞER

57.880

6.729

27.000

27.000

27.000

25.000

25.000

25.000

-

TOPLAM

815.250

1.069.800

774.600

857.500

739.000

885.000

825.500

660.773

-

 

Kaynak: Türkiye verileri TUİK, diğer ülke verileri FAO

İHRACAT

Dünyada fındık tüketiminin tümüne yakın kısmı (%91) Avrupa ülkeleri tarafından gerçekleştirilmekte ve büyük ölçüde (%80`i) çikolata ve şekerleme sanayiinde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Dünya fındık ihracatının son 5 yıllık ortalaması kabuklu fındık karşılığı 621 bin tondur. Bunun %80`ini Türkiye gerçekleştirmektedir.

Diğer önemli fındık ihracatçısı ülkeler İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, ABD ve İspanya`dır. Bununla birlikte üretici olmamalarına rağmen ithal ettiği fındığı iç veya işlenmiş olarak ihraç eden diğer ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre`dir.

İTHALAT

Dünyadaki en büyük fındık ithalatçısı ülkeler sırasıyla; İtalya, Almanya, Fransa, Rusya, Belçika ve İsviçre`dir. Çikolata ve şekerleme sanayiinin gelişmiş olduğu ithalatçı ülkeler, aynı zamanda fındığın ikamesi olan bademin de en önemli alıcısı durumundadırlar.

TÜRKİYE`DE FINDIK SEKTÖRÜ

ÜRETİM

İlk kez Doğu Karadeniz Bölgesi`nde başlanan kültür ırkı fındık yetiştiriciliği; devletin fındığa 1964 yılından sonra alım güvencesi vermesi, fındığın diğer ürünlere göre daha az emekle yetiştirilen bir ürün olması, bölgeden yapılan göçler gibi etkenlerden dolayı önce Batı Karadeniz Bölgesi, daha sonra ise diğer bölgelere yayılmıştır.

Çiftçi Kayıt Sistemi`ne göre Türkiye`de 43 ilde fındık yetiştiriciliği yapılmasına karşılık ticarete konu olan yetiştiriciliğin tümüne yakını Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Artvin, Bartın, Kocaeli, Sinop, Gümüşhane, Kastamonu ve Rize illerinde gerçekleştirilmektedir.

TÜİK verilerine göre 2015 yılında 701 bin hektarlık alanda fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dikim alanlarının yaklaşık %70`ini oluşturan 422.845 hektarlık alan, fındığın ekolojik bölgesi olan Doğu Karadeniz`de yer almaktadır.

Türkiye`de dekar başına üretim ABD ve Gürcistan gibi üretici ülkelerden daha düşüktür. FAO`ya göre (2013) dekara fındık verimi Türkiye`de 130 kg (BÜGEM‘e göre son 6 yıllık dönemde ortalama 91 kg‘dır.) iken ABD`de 364 kg, Gürcistan`da 249 kg, İtalya`da 157 kg ve İspanya`da ise 111 kg/da dır.

Türkiye`nin fındık veriminde yıllara göre önemli dalgalanmalar görülmektedir. İklim koşulları, özellikle 2014 yılındaki don ve 2015 yılındaki hastalık (külleme) ve zararlılar,gerekli kültürel işlemlerin yeterince yapılmaması ve fındıkta görülen periyodisite gibi etkenler verimdeki dalgalanmayı arttırmaktadır.

TÜRKİYE`DE FINDIK ÜRETİM ALANI VE ÜRETİM DURUMU

YILLAR

ÜRETİM ALANI                   (Ha)

ÜRETİM              (Ton)

VERİM      (Kabuklu/da)

2001

555.000

625.000

113

2002

560.000

600.000

107

2003

600.000

480.000

80

2004

650.000

350.000

54

2005

655.000

530.000

81

2006

666.226

661.000

99

2007

663.817

530.000

80

2008

663.192

800.791

121

2009

642.867

500.000

78

2010

667.865

600.000

90

2011

696.964

430.000

62

2012

701.407

660.000

94

2013

702.144

549.000

78

2014

701.141

412.000

59

    *2015

701.000

580.000

78

Kaynak :TUİK

*Tahmini

BÖLGELERE GÖRE TÜRKİYE FINDIK DİKİM ALANLARI (Dekar)

BÖLGELER

2000

2005

2010

2014

DOĞU KARADENİZ

3.233.060

3.849.020

3.964.491

4.228.450

BATI KARADENİZ

853.760

1.260.100

1.266.155

1.310.843

DOĞU MARMARA

1.382.510

1.415.380

1.422.027

1.444.667

İSTANBUL

21.830

21.740

21.617

21.856

ORTADOĞU ANADOLU

2.900

2.700

2.700

4.000

BATI MARMARA

660

500

842

846

AKDENİZ

260

510

732

677

EGE

-

30

56

45

ORTA ANADOLU

-

-

29

29

TOPLAM

5.495.000

6.550.0 00

6.678.649

7.011.413

İL BAZINDA TÜRKİYE FINDIK DİKİM ALANLARI (Dekar)

İLLER

2000

2005

2010

2014

ORDU

1.709.130

2.126.490

2.005.378

2.271.828

GİRESUN

964.040

1.083.780

1.176.390

1.171.369

SAMSUN

608.910

870.460

883.410

895.936

ADAPAZARI

686.600

686.610

691.925

721.734

TRABZON

498.460

503.260

628.089

654.317

DÜZCE

620.400

627.290

626.983

626.850

ZONGULDAK

170.060

245.970

234.176

235.914

ARTVİN

37.970

101.970

111.270

86.648

KOCAELİ

69.920

93.090

84.392

79.657

KASTAMONU

19.320

73.140

74.229

74.709

RİZE

20.510

30.800

35.582

36.068

BARTIN

23.960

31.380

31.410

60.000

SİNOP

5.670

13.120

16.650

16.764

GÜMÜŞHANE

2.950

3.020

7.782

8.220

DİĞER

57.100

59.620

70.983

71.399

TOPLAM

5.495.000

6.550.000

6.678.649

7.011.413

Fındık bahçelerinin genelde yaşlı olması, ocakların ise sık dikili olmasından dolayı Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki verim düzeyi Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinin verim düzeyine göre daha düşüktür. Sakarya ve Düzce illerindeki üreticilerin işletme büyüklükleri ve verim Fındık Alanlarının Tespitine Dair 2011/1424 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`na göre 14 il ve bunlara bağlı 105 ilçede yasal olarak fındık dikimi yapılabilmektedir.

Son olarak, 07.02.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2014/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bolu`nun Göynük ve Mudurnu, Tokat`ın Erbaa, Sakarya`nın Adapazarı, Arifiye, Erenler, Geyve, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı, Zonguldak`ın bütün İlçeleri (daha önce sadece Alaplı ve Ereğli idi) fındık üretimine izin verilmiştir.

BÖLGELERE GÖRE TÜRKİYE FINDIK ÜRETİM ALANLARI

 

YILLAR

AKÇAKOCA

BÖLGESİ

ORDU

BÖLGESİ

GİRESUN          BÖLGESİ

TRABZON

BÖLGESİ

GENEL

TOPLAM

 

HA.

END.

HA.

END.

HA

END

HA

END

HA

END

2005

172.000

195,36

245.000

163,33

103.000

103.000

64.000

128,000

584.000

146,00

2010

190.000

219,65

292.000

194,66

110.000

110.000

68.000

136,000

660.000

165,00

2014

194.500

224,85

308.500

205,66

113.000

113.000

74.000

148,00

690.000

172,50

Kaynak:FİSKOBİRLİK

*HA:Hektar,END:Endeks

DÜNYA VE TÜRKİYE FINDIK TÜKETİMİ (Kabuklu/Ton)

YILLAR

DİĞER                            ÜLKELER         

TÜRKİYE TÜKETİMİ*         

TOPLAM

TÜKETİM

2001

636.000

80.000

716.000

2002

642.000

80.000

722.000

2003

628.000

70.000

698.000

2004

594.000

60.000

654.000

2005

638.500

60.000

698.000

2006

735.310

80.000

815.310

2007

705.438

80.000

785.438

2008

748.740

100.000

848.740

2009

733.200

90.000

823.200

2010

810.000

100.000

910.000

2011

744.000

100.000

844.000

2012

810.000

130.000

940.000

2013

780.000

120.000

900.000

2014

---

75.000

---

Kaynak :Türkiye-AB Fındık Danışma Toplantısı, 3 Ekim 2014 Salerno

* Türkiye tüketimine yağa işlenen arz fazlası ürünler dahil edilmemiştir.

İHRACAT

Türkiye`de üretilen fındığın %15–20 kadarı iç piyasada tüketilmekte, %80-85`i ise ihraç edilmektedir. Türkiye 2005–2014 yılları ortalaması 226 bin ton olan iç fındık ihracatı ile dünya fındık ihracatının yaklaşık %74`ünü gerçekleştirmiştir.

Türkiye`nin fındık ihracatında AB`nin payı 2001 yılı verilerine göre %81 iken bu oran 2014 yılında %72 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ihracat yapılan ülke sayısının son yıllarda artmasıdır. İhracattaki son 5 yıl ortalamasına göre ilk sırayı İtalya ikinci sırayı ise Almanya almaktadır. Diğer önemli pazarları sırasıyla; Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Hollanda ve Rusya oluşturmaktadır.

Dünya fındık fiyatlarının belirlenmesinde ülkemizde oluşan fındık fiyatları etkin rol oynamaktadır. İhraç fiyatının yüksek olması durumunda, en büyük rakiplerimiz olan İtalya ve İspanya, AB`nin sağladığı destekler ve nakliye avantajını kullanarak daha düşük fiyatla stoklarını eritmektedir. Hasat dönemlerine devrolan stoklar ise genellikle ülkemizde kalmaktadır.

2014 YILINDA İHRACAT YAPTIĞIMIZ BAZI ÜLKELER

ÜLKELER                     

MİKTAR (Kg)      

DEĞER ($)

İTALYA

59.096.655

576.704.091

ALMANYA

57.826.616

538.357.995

FRANSA

22.289.452

192.888.520

AVUSTURYA

10.556.312

88.780.347

İSVİÇRE

9.145.419

77.147.363

BELÇİKA

8.935.487

73.777.429

KANADA

8.647.393

69.679.694

POLONYA

7.818.917

67.241.423

HOLLANDA

7.355.537

70.333.414

RUSYA FED.

5.658.540

52.450.723

İSPANYA

5.398.153

44.814.844

İNGİLTERE

4.716.324

46.138.179

UKRAYNA

3.827.463

32.943.985

A.B.D.

3.496.040

34.339.744

MISIR

3.082.410

25.439.806

DİĞER ÜLKELER

34.677.619

323.215.510

TOPLAM

252.528.337

2.314.253.067

Kaynak: KİB

Türkiye Yıllara Göre İç Fındık İhracatı

Yıllar

İhracat Miktarı

(İç/Ton)

İhracat Bedeli

(Bin $)

Birim İhraç Fiyatı

(kg/$)

2005

209.364

1.928.378.000

9,21

2006

247.186

1.467.017.317

5,93

2007

233.138

1.519.478.325

6,52

2008

228.401

1.407.871.663

6,16

2009

219.354

1.172.597.746

5,35

2010

252.305

1.544.785.708

6,12

2011

243.766

1.759.162.313

7,22

2012

265.714

1.802.462.907

6,78

2013

274.657

1.767.276.552

6,43

2014

252.528

2.314.253.000

9,16

 

Türkiye`nin diğer üretici ülkelere göre birim alandan daha düşük verim elde etmesi uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü azaltmaktadır. Bununla birlikte Azerbaycan ve Gürcistan`daki üretim artışının önümüzdeki yıllarda ülkemizin fındık ihracatını olumsuz etkileyebileceği söylenebilir. Son yıllarda dış piyasalarda fındık fiyatlarının yüksek, üretim maliyetlerinin ise düşük olması nedeniyle fındık üretimi yaygınlaşmaktadır. Çikolata sanayinde faaliyet gösteren firmalar da ham madde giderlerini azaltmak amacıyla Azerbaycan ve Gürcistan`da fındık yetiştiriciliğini teşvik ederek Türkiye`nin pazardaki etkinliğini azaltmayı hedeflemektedirler.

Bir diğer husus da fındığın ikame ürünü olan bademin dünyada tüketiminin, çikolata ve şekerleme sanayisinde kullanımının artmasıdır. Badem fiyatlarının fındığa göre daha istikrarlı olması ve Kaliforniya Pazarlama Kurulunun izlemiş olduğu etkin pazarlama politikasının etkisiyle dünyadaki badem ithalatı, fındığa göre daha hızlı bir şekilde artmaktadır.

FINDIK ALIM FİYATLARI

YILLAR

FKB ALIM

MİKTARI (KG)

ALIM BEDELİ

(BİN TL.)

FKB ALIM

FİYATI

SERBEST

PİYASA

2010/11

366.634

1.659.343,51

4,55-4,85

3,60 - 4,00

2011/12

53,987

336.954,51

6,75-7,00

3,85 - 7,80

2012/13

60.243

298.281,52

4,75 – 5,00

3,90 - 5,20

2013/14

182,382

1.361.801,96

7,00-7,50

8,8 - 10,3

2014/15*

608,383

9.247.108,88

14,90

16,35 - 17,50

Kaynak: Fiskobirlik *13.02.2015 tarihi itibariyle

Yaşanan don olayları sonunda 2014 yılında fındık üretimi 412 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama dekara verim ise 59 kg olmuştur. Fındığın kilogram fiyatı 2014 yılı sonu itibariyle 14 TL‘ye çıkmıştır. Ağustos 2015 sonu itibariyle serbest piyasa fındık fiyatları Giresun`da 11,5-12,45, Düzce`de 11,05-11,50, Akçakoca`da 11,05-11,50,Ünye`de 11,50-11,75, Ordu`da 11,30-11,50, Trabzon`da 11,50-12,00 TL.dir.Fındık üreticisi sabırlı olduğu taktirde bu fiyatların daha fazla yükseleceği görüşündeyiz.

1 KG. FINDIĞIN ÜRETİCİYE MALİYETİ

1 dekar fındığın maliyeti,bölgeye ve mevkiye göre değişmekle birlikte 500 TL-700 TL. arasında olup,ortalama olarak  600,0 TL/da. dır.1 dekardaki üreticinin gelirleri (Odun+Ot+Destekleme=52,50 TL.)düştüğünde ortalama fındık üreticisinin 1 dekara fındık maliyeti 548 TL.olmaktadır.2015 yılı tahmini fındık verimi kabuklu 78 kg/da.alındığında1 kg.fındığın maliyeti ortalama olarak 7,0 TL.olarak görülmektedir.

SORUNLAR VE ÖNERİLER

Fındık tarımı Karadeniz Bölgesi`nde yaklaşık 2 milyon üreticinin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Öte yandan fındık erozyonu, olabilecek heyelanları önleyerek topraklarımızın korunmasında büyük önem taşımaktadır.

Dolayısıyla aşağıdaki önerilerin bir an önce yerine getirilmesi ülke çıkarları açısından çok önemlidir:

·      Ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçeleri iklim ve arazi koşullarına göre yenilenmelidir.

·      Alan bazlı destekleme ödemelerine 2015 sonrasında verim ve kaliteyi ön planda tutan modelle devam edilmelidir.

·      Organik tarım-iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.

·      2000 yılında sözde özerkleştirme yasası olarak çıkarılan 4572 sayılı Kooperatifler Kanununun şirketler lehine olan hükümleri kaldırılmalıdır.              

·      Fiskobirlik üretimden pazarlamaya kadar zincirin her halkasına sahip olacak şekilde ve fındık üreticilerinin yönetimlerini demokratik olarak belirleyecekleri bir yapıya kavuşturulmalıdır.

·      Fındık üreticilerinin, bağımsız olarak sendikal örgütlenmesini sağlayacak iç hukuk düzenlemeleri yapılmalı; Ziraat Odaları, Birlikler vb. çiftçi örgütleri demokratik yapılara kavuşturulmalıdır.

·      Lisanslı Depoculuk faaliyetleri şirketlere kazandırmaya yönelik değil, fındık üreticilerinin yararına olacak şekilde 2015 ürününde etkin hale getirilmelidir. 

·      Tarım Sigortaları Yasası şirketlerin kazancını artırmak için değil, fındık üreticilerinin zor günlerinde yardımcı olmak amacıyla yeniden düzenlenmelidir.

·      Avrupa Birliğinin yalnızca Türkiye`ye kabuklu ve naturel fındıkta uyguladığı %3 gümrük vergisi sıfırlanmalıdır.

·      Fındık üreticileri eksiksiz sosyal güvenceye kavuşturulmalıdır.

·      Çocuk işçiliği konusunda Çalışma Bakanlığı ile ILO`nun yaptığı çalışmalar net şekilde ortaya konulmalıdır.

·     Mevsimlik tarım işçilerinin özellikle barınma koşullarında yapılan iyileştirmeler, çocuk işçi çalıştırmama konusunda yapılan çalışmalar olumlu karşılanmakla birlikte halen devam eden düşük ücret ve sosyal güvence sorunları çözüme kavuşturulmalıdır.

·      Rekolte çalışmaları tek elden yapılmalıdır.

 

·      Bizzat tarımsal faaliyette bulunmayan, verimliliği ilke edinmeyen, ikamet adresi ve sosyal güvencesi bakımından çiftçilik yapma olanağı bulunmayan kişiler üreticilere yönelik desteklerden yararlandırılmamalıdır. 

Okunma Sayısı: 14531
Fotoğraf Galerisi