KIRSAL REFAHIN ARTTIRILMASI

KAYSERİ ŞUBE ( )
16.10.2015 (Son Güncelleme: 19.10.2015 13:54:23)

Kırsal Refahın Arttırılması

Açlık, yetersiz beslenme, gıda maddelerine istenilen zaman ve miktarda erişememe gibi sıkıntılara çözüm bulmak; gıda güvenliğine dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturularak tarım ve gıda üretiminin arttırılması amacıyla 1979 yılından beri 16 Ekim "Dünya Gıda Günü" olarak kutlanmaktadır.

Özellikle geri kalmış ülkelerde yaklaşık 1 milyar insanın açlık sınırının altında kaldığı, gelişmiş ülkelerde 1,5 milyar insanın aşırı kilolu ve obez olduğu, yanlış ve bilinçsiz toprak işleme nedeniyle her yıl milyonlarca hektar alanın verimsizleştiği, bilinçsiz kullanılan tarımsal ilaçların ve genetiği değiştirilmiş gıdaların çeşitli hastalıklara yol açtığı bilinmektedir.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi; insanların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilmeleri, beslenme ihtiyacını karşılayacak yeterli, güvenli ve besleyici gıdalara her zaman istenilen miktarda ulaşılabilmesine bağlıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların yaşamak ve fiziksel gelişimlerini sağlamak için yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları temel ve vazgeçilemez haklardandır. Yaşam ve sağlıklı beslenme, insanların vazgeçilemez haklarından olmasına karşın şu da bir gerçektir ki, dünyanın birçok yerinde insanlar yeterli miktar ve kalitede gıda bulamamaktadırlar. Tarımda, sosyal koruma olmadan istikrarlı bir üretim yapılmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan aileler, yoksulluk ve açlık riski altında ve hizmetlere ve kaynaklara sınırlı bir erişim içerisindedirler. Bu aileler özellikle kuraklık, sel ve dolu gibi doğal afet yaşadıklarında, yeniden üretim yapabilecek ekonomik güçleri kalmamaktadır. Bu durumda, sosyal koruma çok daha önemli olmakta ve insanları açlıktan kurtarmakta ve yeniden üretime imkanı sağlamaktadır. Tüm dünya ülkelerinde tarımda sosyal koruma vardır. Ancak, gelişmiş ülkelerde bu koruma çok yüksek seviyelerde olmasına rağmen, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde bu korumalar çok yetersiz seviyelerdedir.  Ülkemizde de sosyal koruma projeleri geliştirilmiş olup sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve iş programları düzenlenerek kentlerle kırsal alan arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması, kırsal toplumun fakirlik tehdidi altında olanlarının bulundukları yörede iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmesine rağmen yeterli değildir.

Sosyal korumalar, tarımda istikrarlı üretimin güvencesidir.  Kırsal kesimde, sosyal korumaların en üst seviyelere çıkarılması gerekir. Yoksulluğa bağlı olarak insanlar yeterli gıdayı üretememekte veya satın alamamaktadırlar. Dünyada ve Türkiye‘de bir yandan gıda üretimini artırmak, diğer yandan yoksulluğu yenmek ve bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki dengesizlikleri yok etmek hedeflenmelidir. Gıda güvencesi kapsamında gıdaya yeterli ve dengeli bir biçimde ulaşarak gıda güvencesini sağlamak ve sürdürebilmek küreselleşen dünyada ancak ulusal ve uluslararası işbirliği ile mümkün olmaktadır.

İnsanların barış, huzur içerisinde yaşaması ve gelir dağılımında hak ettiği seviyeye ulaşması dileğiyle, Dünya Gıda Gününüzü kutlarım... 

 

İmdat AKSOY

ZMO Kayseri Şube Başkanı 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 88
Fotoğraf Galerisi