ADANA`DA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ / 20-22 KASIM 2015

ADANA ŞUBE ( )
22.10.2015 (Son Güncelleme: 23.10.2015 15:32:04)

BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında ve kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ile tüzel kişilerin talepleri üzerine bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde görev alacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası üyelerinin yetkilendirilmesi amacıyla 20-22 Kasım 2015 tarihlerinde Bilirkişi Eğitimi düzenlenecektir.

 

1.Giriş

2. Kamulaştırma 

3.Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi 

3.1. Arazi Çalışmaları

3.2. Büro Çalışmaları

3.3. Bilirkişi Raporunun Hazırlanması

4. Kıymet Takdiri Kriterleri

5. Taşınmazın Cins Ve Nevine Göre Kıymet Takdiri 

5.1. Tarım Arazilerinin Kıymet Takdiri

5.2. Yapılarda Kıymet Takdiri

5.3. Gelir Getiren Taşınmazların Kıymet Takdiri

5.4. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazların Kıymet Takdiri

6. Arsaların Kıymet Takdiri 

6.1. Arsanın Tanımı

6.2. Arsaların Kıymet Takdiri

7. Seraların Kıymet Takdiri

8. İrtifak Hakkı

9. Geçici İşgal

10. Kısmi Kamulaştırma

11. Zarar Ziyan

11.1. Zarar Ziyan Tespiti

11.2. Zarar Ziyan Değerinin Hesaplanması 

Seminer Ücret  : 300 TL
Belge Ücreti      : 150 TL

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ

Okunma Sayısı: 387