2015 BM TOPRAK YILI VE FUTBOL TURNUVASI BASIN AÇIKLAMASI: “TOPRAK’A SAYGI”

KONYA ŞUBE ( )
18.11.2015 (Son Güncelleme: 18.11.2015 17:18:08)

Ziraat Mühendisler Odası Konya Şubemiz 2015 Uluslararası Toprak Yılında toprağın önemi anlatmak ve farkındalık yaratmak için futbol turnuvası düzenleyecek.

Ziraat Mühendisler Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Birleşmiş Milletler ( BM) Genel Konseyi tarafından 2015 yılının Uluslararası Toprak Yılı ilan edilmesi nedeniyle toprağın önemi anlatmak ve farkındalık yaratmak için düzenleyeceği "2015 YILI TOPRAK FUTBOL TURNUVASI" hakkında bilgi vermek amacıyla şube binamızda basın toplantısı düzenledi.

2015 BM TOPRAK YILI ve FUTBOL TURNUVASI BASIN AÇIKLAMASI 

               11 Kasım 2015 

TOPRAK‘A SAYGI 

Toprak yenilenmesi çok uzun zaman alan doğal bir kaynaktır. Bitkilerin gelişmesini sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulan en az 40 cm kalınlığındaki olgun bir toprak tabakası, ancak 8-40 bin yılda oluşmaktadır. Sürdürülebilir bir tarım için canlı bir varlık olan toprağın korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır.  

Son yıllarda tarım dünyanın en stratejik sektörü oldu. Bir yanda açlık, beslenme yetersizlikleri ve gıda güvencesinde gelecek kaygısı, diğer yanda israfın yaşandığı bir dönemde tarım yeniden gündeme geliyor. Ülkeler telaş içinde. Gıda güvencesi ve gıda güvenliği alarm veriyor. Toprağına sahip çıkan, onu koruyan ülkeler gelecek yüzyıllara daha güvenli bir ortamda geçeceklerdir. İşte bu süreçte tüm dünyada giderek "toprağa hücum" yeniden başladı.  Küresel iklim değişikliği ve küresel şirketler, gittikçe daralan tarım alanları için ciddi sorunlar getiriyor. Modern tarım teknikleri ile birim alandan alınan verim arttırılmasına rağmen mevcut gıda sistemi artık dünya nüfusunu beslemekte yetersiz kalıyor. Çözüm su, toprak ve enerji kaynaklarını akılcı, sorumlu ve geleceğe de taşıyabilecek biçimde kullanmaktan geçiyor. 

Tarım topraklarının hızla azalması bazen yasal yollarla, bazen de yasa dışı uygulamalarla oluyor. Tarım topraklarının korunması, amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi ve planlanması amacıyla 2005 yılında  5043 sayılı  Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çıkarılmıştır. Ancak, 2001-2005 arasında amaç dışı toprak kullanımına izin verilen alan yaklaşık 439 bin hektar iken, yasa sonrası dönemde ne yazık ki biraz daha artmıştır. 2005-2010 yılları arasında 484 bin hektar alan amaç dışı kullanıma gitmiştir. Demek ki ülkemizde yasalar da toprakları korumaya yetmemektedir.  

Türkiye 10 yılda yani, 2004-2013 döneminde 2,78 milyon hektar tarım arazisini üretim dışı bırakmış, yani  kaybetmiştir. İklim değişikliğinin, kuraklığın, açlık ve yoksulluğun kol gezdiği dünyamızda bu kaybedilen toprağın ne kadar üretim anlamına geldiğini bazı karşılaştırmalarla açıklamak gerekir. Bu alan yaklaşık Belçika veya 3 Kıbrıs yüzölçümü kadardır.  Tarım toprakları en çok imara, inşaata, turizme, sanayiye feda ediliyor. Sadece 2011 yılı verilerine göre; konut için 124 bin dekar, sanayi için 224 bin dekar, madencilik için 124 bin dekar toprağı elden çıkarmış ve tarımsal üretim için geri dönüşü olmayan bir biçime getirmişiz.  

2001-2010 yılları arasında  kanun gereği 923 bin hektar tarım arazisinin amaç dışı kullanılmasına müsaade edilmişken, son 10 yılda 2,78 milyon hektar tarım arazisi amaç dışına çıkmıştır. Yani amaç dışına çıkartılmasına müsaade edilenin 1,5 katı, izinsiz tarım dışına çıkartılmıştır.  27,8 milyon dekar tarım alanında Türkiye‘nin ortalama verilerine göre; 7,8 milyon ton buğday üretilebilir ve bir o kadar da saman elde edilebilirdi. Yine 4,1 milyon ton kuru fasulye, 3 milyon ton mercimek elde edilebilirdi.  

2015, BM Genel Konseyi tarafından, ‘Uluslararası Toprak Yılı‘ olarak ilan edildi. Dünya toprağın önemini anlamakta ve tarıma yönelmektedir.  Geldiğimiz ve gideceğimiz yer olan toprağa saygı önemli bir vazifedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kamu spotlarında çok güzel işlediği ancak uygulamadığı söyleminde de belirttiği gibi Topraklar bize Atalarımızın mirası değil çocuklarımızın emanetidir. Topraklarımızın gelecek nesillere kullanılabilir bir şekilde aktarılması konusunda tüm kurum kuruluş ve fert bazında herkesi vebal ve sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum. 

2015 yılı toprak yılı münasebetiyle meslektaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Odamızca düzenlenecek olan futbol turnuvası ile toprağın önemi ve korunmasına dikkat çekilmesinin uygun olacağını düşünerek, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile yapılacak olan 2015 Toprak Futbol Turnuvası‘na tüm meslektaşlarımızı ve  hemşehrilerimizi bekliyoruz. 

S a y g ı l a r ı m ı z l a 

                                                                                                   TMMOB 

                                                                                  ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                                                               KONYA ŞUBESİ

                                                                                     YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

Okunma Sayısı: 245
Fotoğraf Galerisi