YÖK KARARINA KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVA

GENEL MERKEZ ( )
25.03.2016 (Son Güncelleme: 01.02.2018 10:43:43)

,“LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK” VEYA “VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ” ÖN LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLARA, ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN ZOOTEKNİ LİSANS PROGRAMINA SINAVSIZ OLARAK YERLEŞME HAKKI VEREN YÖK KARARINA KARŞI DAVA AÇTIK

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 2014 yılı sonunda eklenen Geçici 69 uncu madde ile sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılması imkânı tanındı. Bu eğitimlerin usul ve esaslarını belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yetki verildi.

YÖK söz konusu yetki kapsamında, Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği ile Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarından mezun olanların, Ziraat Fakültelerinin Zootekni, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji programlarına kayıt yaptırabilmesini sağladı.

YÖK tarafından on iki üniversitedeki Zootekni programlarına; 260`ı örgün, 180`i uzaktan öğretim olmak üzere 440 kişilik kontenjan açıldı. Çizelge `de kontenjan açılan üniversite bilgileri yer almaktadır.

Çizelge- Lisans Tamamlama Kontenjanı Açılan Zootekni Programları ve Kontenjanları

Üniversite Adı

Kontenjan

Adnan Menderes Ü.

20 (Örgün Eğitim)

Akdeniz Ü.

20 (Örgün Eğitim)

Ankara Ü.

20 (Örgün Eğitim)

Atatürk Ü.

50 (Örgün Eğitim)

Çanakkale 18 Mart Ü.

20 (Örgün Eğitim)

Çukurova Ü.

20 (Örgün Eğitim)

Dicle Ü.

150 (Uzaktan Öğretim)

Ege Ü.

20 (Örgün Eğitim)

19 Mayıs Ü.

20 (Örgün Eğitim)

Selçuk Ü.

20 (Örgün Eğitim)

S. Demirel Ü.

30 (Uzaktan Öğretim)

30 (Örgün Eğitim)

Uludağ Ü.

20 (Örgün Eğitim)

ODA`mızın YÖK kararına dava açma nedenleri;

1- Ziraat Fakültelerindeki eğitim ve mezunlarla ilgili sorunlar çözümlenmemiş, her geçen gün büyürken, bu sorunlara bir yenisi eklenmektedir.

2- YÖK Kanununa eklenen geçici maddede "ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılması" yer alırken, YÖK sağlık alanında eğitim almış olan Laborant ve Veteriner Sağlık ile Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarından mezun olanları Veteriner Fakülteleri yerine Ziraat Fakültelerine yönlendirmiştir.

3- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ziraat Fakültelerine kayıt yaptırılması mümkün iken Laborant ve Veteriner Sağlık ile Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans programlarından mezun olanlara sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması, DGS ile kayıt yaptıranlar dikkate alındığında, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. 

4- Kontenjan Zootekni programı ile sınırlı olmakla birlikte, kayıt yaptıranların başka bölümlere geçiş yapmasına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

5- Uygulamanın ve zamanla daha da yaygınlaştırılmasının hukuken engellenmesi gerekmektedir. Uygulamanın devam etmesiyle Ziraat Fakültelerindeki eğitim sorunu daha da artacaktır.

ODA`mızın YÖK Kanununa eklenen Geçici 69 uncu maddeye karşı, yasal düzenleme olduğu için doğrudan dava açma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle dava, YÖK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali ile Geçici 69 uncu maddenin iptali talebiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemini içermektedir.

Okunma Sayısı: 9052
Fotoğraf Galerisi