İKİ FAKÜLTENİN ADI ``ZİRAAT FAKÜLTESİ`` OLARAK DEĞİŞTİ

GENEL MERKEZ
08.04.2016 (Son Güncelleme: 14.10.2016 17:22:38)

 Ziraat Fakültelerindeki eğitim kalitesinin ve mezunlarının niteliklerinin artırılması ile ilgili sorunlar uzunca süredir meslek camiamızda başlıca tartışma konuları içinde yer almaktadır. Sürekli yeni fakülteler açılması kontenjanların dolmamasına, birçok bölümün yetersiz öğrenci tercihi nedeni ile kontenjanlarının azalmasına veya öğrenci alamamasına yol açtı. Bunun en büyük nedeni mezunların istihdam sorunu iken, bu sorun görmezden gelinip, öğrencilerin tercihini artırmak için fakültelerde farklı isimlendirme yapılması yoluna gidildi.

 İçeriğe ilişkin sorunların çözümü yerine, fakültelerinin sadece kendi sorunlarını çözmek amacıyla popülist bir yaklaşımla şekilsel çözümlere başvurması ODA`mız ve duyarlı meslek camiasınca sürekli olarak eleştirilen bir yaklaşım olmuştu. Ancak tüm bu eleştiriler karar vericilerin tutumunda bir etki yaratmamış; ziraat mühendisi mezun eden Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Tarım Bilimleri Fakültesi olmak üzere beş faklı isimdeki fakülte ortaya çıkmıştı.

 8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında, Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Tarım Bilimleri Fakültelerinin adlarının "Ziraat Fakültesi" olarak değiştirildiği bilgisi yer aldı. Yapılan isim değişikliğini; Ziraat Fakültelerinin diğer mühendislik fakültelerinden ayrılarak, başarı sırası barajı uygulaması dışında tutulması ile eğitim kalitesi ve mezunların niteliklerine yönelik iyileşme veya girişimlere yönelik beklentimizin gerçekleşmesinin simgesel işareti olarak görmek istiyoruz.

Okunma Sayısı: 1822
Fotoğraf Galerisi