DANIŞTAY ALTINCI DAİRESİ, TEKİRDAĞ, ŞARKÖY, KIZILCATERZİDEKİ 178 HEKTAR ALANIN TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANIMINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ VE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİMİZİ REDDETTİ

GENEL MERKEZ ( )
12.04.2016 (Son Güncelleme: 13.04.2016 10:16:19)

 Danıştay Altıncı Dairesi;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nca onaylanan 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzeni Planı değişikliği kapsamında Şarköy- Kızılcaterzi yöresinde yer alan 178 Ha. tarım arazisinin Enerji Üretim ve Depolama Alanı olarak kullanımına ve Malkara ilçesinde kömüre dayalı termik santral kurulmasına olanak sağlayan plan kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemimizi reddetti.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için Hukuk Müşavirliğimizce itiraz edilmiş olup, süreç izlenmektedir.

Mahkeme kararı ektedir.  

Okunma Sayısı: 89