ŞUBE BAŞKANIMIZ FERDAN ÇİFTÇİ 9 EYLÜL GAZETESİNİN SORULARINI YANITLADI

İZMİR ŞUBE ( )
04.02.2016 (Son Güncelleme: 22.12.2016 11:19:17)

Şube başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ 9 Eylül Gazetesi‘nden Engin YAVUZ‘un sorularını yanıtladı. Şube başkanımızın yaptığı değerlendirmeler aşağıdadır.

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, en verimli ormanlara ve tarım alanlarına yüzlerce RES kurulduğunu belirterek, "RES‘lere karşı değiliz ama uygun yerlere kuruluncaya kadar mücadele edeceğiz" dedi . RES‘ler için en güzel orman alanlarının tahribine izin vermeyeceğiz, karşı duracağız tarım arazilerine RES ve güneş enerjisi tarlaları kurulmasına her zaman karşı çıkacaklarını ve engellemek için yasal ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu: "Yakında çalışma grupları oluşturup bu konuda halkımızı bilinçlendirmek için bölgesel toplantılar, sempozyumlar düzenlemeye başlayacağız. Rüzgar enerjisi santrallan için yer seçimi yanlış. Otuyla, ağacıyla, böceğiyle on binlerce yılda oluşan ormanı türbin kurmak için bir gecede yok edemezsiniz, türbinleri taşıyacak kamyonlar için ormanların ortasında yollar açamazsınız. Güneş enerjisi tarlalarını verimli tarım alanlarına kuramazsınız. Bu yatırımlar için sıfır verimli araziler öncelikli olmalı. Güneş tarlaları tarım alanlarına değil geniş zeminli yapıların üzerine, sundurmalara, denize kurulmalı... Ne yok edilen ormanlarımız ne de tarım alanlarımız bir daha geri gelmiyor. 20 yıl verimi olan RES‘ler için en güzel orman alanlarının tahrip edilmesine, RES‘lerin yerleşim alanlarının 150 metre yakınına kadar kurulmasına izin vermeyeceğiz, karşı duracağız, dava açacağız, mücadele edeceğiz. Bu ülkede rant peşinde koşanlar bu işlerin bu kadar kolay olmadığını anlayacaklar."

RES‘LER NEDEN HEP BATIDA?

Çeşme yarımadasında, Karaburun çevresinde, Urla‘da,batı Anadolu‘da yüzlerce RES kurulduğunu, yüzlercesinin kurulması için çalışıldığını ve RES‘lerin hep ülkenin batısında toplandığını hatırlatan Ferdan Çiftçi, "Ülkenin ortasında, doğusunda, Karadeniz‘de rüzgar esmiyor mu, rüzgar esen dağlar, tepeler yok mu... Niye hep ülkenin batısı? Çünkü RES yatırımcıları daha fazla kar etmenin peşinde. Konya‘nın çorak arazilerine kurun, Erzurum‘da kurun, Güneydoğu‘da kurun... Burada amaç enerji üretimine katkıda bulunmak değil, milyonlarca dolar para yatırılan RES‘lerden en kısa sürede en az maliyetle büyük paralar kazanmak. Bu ülkeyi para için tahrip etmelerine izin vermeyeceğiz. RES‘leri ya uygun alanlara kuracaklar, ya da kurmayacaklar" diye konuştu. 
Ne yok edilen ormanlarımız ne de tarım alanlarımız bir daha geri gelmiyor... 
iraat Mühendisleri Odası Başkanı İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, rüzgar enerjisi şirketlerinin türbinlerini kurarken yer gözetmediğini, en güzel ormanları en verimli tarım alanlarını tahrip ettiğini belirterek, "Bu tahribata engel olmak için yasalar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. İzmir Şubesi‘nin son genel kurulunda 633 oy alarak dördüncü kez başkanlığa seçilen Ferdan Çiftçi, "Ülkemiz çok zor koşullardan geçiyor, yapılacak çok işimiz var" dedi. 
Yeni dönem için kendilerine önemli hedefler seçtiklerini ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya hemen başladıklarım belirten Çiftçi şöyle konuştu: "Meslektaşlarımız için yapacaklarımız var, tarım sektörü için yapmamız gerekenler var. Oda örgütlenmesi için daha çok çalışacağız. Türkiye‘de demokrasinin gelişmesi için odalarımıza büyük görevler düşüyor, mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Ziraat mühendislerimiz işsiz. Özlük haklarının kullanması konusunda büyük engeller var. Bazı mühendislik dallarında arkadaşlarımızın imza yetkisi yok. Yetkileri de, istihdam alanları da daraltıldı. Tüm işsiz mühendisler arasında işsiz ziraat mühendislerinin oranı yüzde 22-27 civarında. Onbinlerce işsiz üyemiz var. Yapılması gerekenleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerine, siyasi partilere, TBMM‘deki parti gruplarına anlatacağız, imza kampanyaları başlatacağız, çalıştaylar düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

AKP ÇİFTÇİYİ YOK EDİYOR

AKP iktidarının küçük çiftçiyi destekliyor görünürken aslında yok etmekte olduğunu belirten Ferdan Çiftçi, ülkede buna rağmen tarım giderek önem kazandığını belirterek şunları söyledi: "İktidar küçük işletmeleri yok edip büyük arazileri tek elde toplamaya çalışıyor. Tarımda ölçek büyüklüğü tabii ki önemlidir ama küçük çiftçi ve küçük işletmeler bağımsızlığımızın teminatıdır. Köylerden kentlere göç arttı. Köyünde geçinemeyen genç kentlere göç ediyor. Bu gençler nerede çalışacaklar. Tarımdan kopan nüfus ne olacak? Artık yaşlı nüfus tarımı kurtaramıyor.

Gençlerin köylerinde kalmalarını sağlayacak tedbirler alınmıyor. Sosyal güvenceleri yok. Köylerde sosyal olanaklar eksik. Altyapı götürülmüyor. Ama bunları yapamayan AKP üretim yapısını değiştirmeye, endüstriyel tarımı geliştirmeye çalışıyor. Dikkat ediyoruz büyük tarım alanlarımız Arap sermayesinin eline geçiyor.

Zaten Avrupa sermayesi de Türkiye‘ye tarım için gelmiyor, kısa vadede çok para kazanmak için Borsa‘ya geliyor. İşte bütün bu gerçekleri bu çarpıklıkları halkımıza daha iyi anlatmamız, gerçekleri görmelerini sağlamamız gerekiyor. 
Ziraat mühendisleri odaları olarak bu dönem en önemli görevlerimizden biri de bu olacak"

"EVET"Çİ ODALAR İSTİYORLAR

Ülkenin, çalışanların ve halkın aleyhine tüm uygulamalara karşı duracaklarım belirten Çiftçi, yakında Türkiye Mühendis ve Mimar Odalan Birliği‘ne ait odalarda genel kurulların yapılmaya başlayacağını hatırlatarak "İktidar Yeni Türkiye‘de eski odalan istemiyor. RES‘lere, nükleer santrallara, üçüncü köprüye, tarım alanlarını ortadan kaldıran sanayi yatırımlarına karşı çıkacak, dava açacak oda yönetimleri yerine, bütün yanlış uygulamalarım onaylayacak odalarla çalışmayı hayal ediyor. Bütün odalarda AKPnin yönlendirdiği bir grubun desteklenmesi isteniyor. 
Ama hiçbir odamızda buna fırsat verileceğini sanmıyorum. Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. 
İktidar bütün güçleri elinde tutuyor ve önümüzde ışık yok. Ama biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye, konuşmaya, bağırmaya devam edeceğiz. Toplumda giderek azalan demokrasi beklentisini diri tutmak için ne gerekiyorsa bunun için geceli gündüzlü çalışacağız" dedi. Yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını, ama bereketli orman alanlarına, verimli tarım arazilerine yapmanın geleceğimizi yok etmek olduğunu söyledi.

Okunma Sayısı: 31