FORMULA 1 TAM GAZ! - BİRGÜN - 25.08.2004

GENEL MERKEZ
26.08.2004 (Son Güncelleme: 28.08.2004 11:23:11)

FORMULA 1 TAM GAZ!

TÜM DÜNYADA MİLYONLARCA KİŞİNİN İZLEDİĞİ VE EN ÇOK KAZANDIRAN SPOR DALLARINDAN BİRİSİ OLAN FORMULA 1 YARIŞLARI, TUZLA TEPEÖREN'deki pistin tamamlanmasının ardından 2005 yılında Türkiye'DE DE BAŞLAYACAK. ANCAK, SÖZ KONUSU YARIŞLARIN YAPILACAĞI PİST ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR HALEN SÜRÜYOR. ÇEŞİTLİ MESLEK ÖRGÜTLERİNİN BAŞBAKANLIK VE BAYINDIRLIK BAKANLIĞI'na yönelik açtığı yürütmeyi durdurma davası sonuç beklerken; pist inşaatı hızla sürüyor. Bölgede gelişen rant çeşitli girişimcilerin iştahını kabartırken, kaçak yapılaşma, sosyal tesisler, fiyatları fahiş derecede artan arazilerle Formula, Tepeören'E BAŞKA BİR BOYUT KAZANDIRIYOR.

ÇEŞİTLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE MESLEK ODALARININ BİRLEŞMESİYLE KURULAN BİR KONSORSİYUM 2003 YILI İÇERİSİNDE HAZIRLADIĞI BİR BÜLTENLE FORMULA PİSTİNİN YASAL OLMADIĞINA DİKKAT ÇEKMİŞ, ANCAK PİSTİN TEMELİ BAŞBAKAN ERDOĞAN'ın da katıldığı bir törenle 10 Eylül 2003'TE ATILMIŞTI. PİST 2005 YILINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR. ANCAK TARTIŞMALAR VE AÇILAN DAVALAR HENÜZ SONUÇLANMIŞ DEĞİL.

ALTINDA TEMA, ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI, DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI, DOĞA İLE BARIŞ, HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI, MİMARLAR ODASI, ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI GİBİ ÇOK SAYIDA KURUMUN İMZASI BULUNAN RAPORDA, "İNŞAATIN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ ALAN VE HAVZANIN, EKOLOJİ, ŞEHİRCİLİK, TARIM, YABAN HAYATI, MEVZUAT GİBİ BAKIMLARINDAN İNCELENDİĞİ, KURULUŞ YERİNİN VE ETKİNLİK TARZININ YÖNETMELİKLERE, YASALARA, ANAYASA'ya ve uluslararası sözleşmelere, dolayısıyla kamu yararına kesinlikle aykırı olduğu saptanmıştır" deniliyor. Şehir Planlamacıları Odası İstanbul Şube Başkanlığı Sözcüsü Ali Rıza Nurhan: "Biz üç oda olarak Şehir Planlamacıları Odası, Mimarlar Odası ve ziraat Mühendisleri odası olarak baştan beri bu projeye karşı çıktık. Nedeni de şu: Burada bir yatırım yapılmak istendiği doğrudur ancak, böyle .bir yatırım peşinden başka yatırımlar getirecek. İstanbul'UN RANTINI BU ŞEKİLDE TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR. BURADA ORMAN ALANI, SU HAVZASI GİBİ İSTANBUL'un can damarı olan bölgeler zarar görecek. Formula 1 Pisti ile kalmayacak peşinden benzin istasyonları, 5 yıldızlı oteller bir sürü yatırım gelecek. Biz baştan beri böyle bir yatırım yapılacaksa başka bir yer bulunsun dedik. Bu doğrultuda 23 Temmuz'DA "YÜRÜTMEYİ DURDURMA" İSTEMİYLE BİR DAVA AÇTIK. DAVANIN SONUCUNU BEKLİYORUZ." DEDİ.

TÜRKİYE'de son 20 yıldır bir kaçak kültürü oluştuğunu dile getiren Nurhan, "Gelen her hükümet kaçağa göz yumdu. İmar afları geldi. Bunun sonucu olarak da bu yapılar ortaya çıktı. Bir kaçak kültürü oluştu. Bunun en yakın örnekleri Koç Üniversitesi arazisi, Ford Otosan arazisi gibi. Bunların açılışlarını da Cumhurbaşkanları yaptı. Ve dedilerki "Patates yetiştireceğinize öğrenci yetişsin" dediler. Sonuçta herşeyin kaçağı rağbet görmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti bir tek asker kaçaklarını masum görmüyor" diye konuştu.

RAPORDAN BİRKAÇ MADDE

* İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği'NİN 10 (B) MADDESİNE GÖRE BU BÖLGEDE TURİZM ALANI KURULAMAZ.

* TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, BÖLGENİN TURİZM ALANINA ALINMASI ŞARTIYLA MERA VASIFLI BU ALANIN 4342 SAYILI MERA KANUNU'nun 14 (c) maddesine göre tahsis amacının değiştirilmesi talebini uygun görmüştür. Ancak bu durum İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği'NİN 10 (B) MADDESİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR.

* FORMULA-1 YATIRIMI 4342 MERA KANUNU'nun 14 (c) maddesinde belirtilen kamu yatırımı niteliğini taşımamaktadır.

* Çevre ve Orman Bakanlığı kayıtlarında söz konusu yer mera değil 6831 sayılı Orman Kanunu'NA TABİ VAKIF ORMANIDIR. BU YÖNÜYLE DE BU PARSELLER 6831 SAYILI ORMAN KANUNU'na göre değerlendirilmelidir. 1994 yılında hem 2/B şerhi ve hem de "Amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak satışına ve müesseseleri toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez" şerhi konulmuş ve bu durum Valilikçe ilan edilmiştir.

* Formula-1 projesi 3194 sayılı İmar Kanunu'NA AYKIRIDIR. ALAN İÇİN İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULUNCA 15.08.2003 TARİH VE 74191 SAYILI YAZIYLA 1/50 000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL METROPOLİTEN ALAN ALT BÖLGE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLMİŞ, FAKAT İLGİLİ KURUMLARIN TAM VE OLUMLU GÖRÜŞLERİ ALINMADIĞINDAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAMIŞTIR. DOLAYISIYLA ÜST ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN İLGİLİ KURUMLARCA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ ONAYLANMASI, BİR PROJENİN TASDİK EDİLMESİ VE RUHSAT VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. O NEDENLE DE ALAN ÜZERİNDEKİ ŞANTİYE BİNASI KAÇAK YAPI KAPSAMINDADIR. BU BİNA MÜHÜRLÜ OLDUĞU HALDE YİNE DE KULLANILMAKTADIR.

* ALAN 1/25 000 ÖLÇEKLİ ÖMERLİ İÇME SUYU HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ KORUMA PLANI'na göre orman ve ağaçlandırılacak alan kapsamında kalmaktadır ve parsellerin büyük bir bölümü öncelikli olarak kamulaştırılacak yerlerdendir.

* Ayrıca Formula-1 etkinliğine ilişkin ÇED raporu da bulunmamaktadır.

* Ayrıca, tapu kayıtları incelendiğinde, bölgede yoğun ve hızlı bir el değiştirme ve tapuların birkaç elde toplanması olgusu görülmektedir. Bundan da bölge içinde, sonraki dönemlerde benzer projeler gerçekleştirebilmek üzere spekülatif yatırımların yapıldığı anlaşılmaktadır.

* Bilindiği gibi ülkemizde sigara reklam yasağının Formula-1 bağlamında serbest bırakılması konusunda 2001 yılında bir teşebbüste bulunulmuştur. Formula yarışlarının sponsorları dev tütün- sigara şirketleridir. Bu şirketlerle sigara reklam yasağının kaldırılması arasında yaşamsal bir bağ vardır. Bu yasağı devam ettiren ülkelerden Avusturya, Kanada ve Belçika'DA YARIŞLAR YAPILMAMAKTADIR. SÖZ KONUSU YASAĞIN KALDIRILMASI KONUSUNDA BU ÜLKELER ÜZERİNDE BASKI UYGULANMAKTADIR. 2001 YILINDA YAŞANAN ÖRNEK GİBİ BUNDAN SONRA DA ÜLKEMİZDE SİGARA REKLAM YASAĞINI KALDIRMA TEŞEBBÜSLERİNİN GÜNDEME GELECEĞİ AÇIKTIR.

* FORMULA-1 ETKİNLİĞİNİN BU ALANDA VE BU TARZDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ANAYASA'nın 45, 56, 58, 63, 169. maddelerine aykırıdır.

Okunma Sayısı: 489