BUĞDAY MALİYETİ BASIN AÇIKLAMASI

ADANA ŞUBE ( )
16.06.2016 (Son Güncelleme: 17.06.2016 11:04:28)

Buğday ülkemizin her bölgesinde her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişen bir bitkidir. 350-1150mm yağış alan her bölgede yetişen buğday, gerek dünyada gerek ülkemizde en fazla üretimi yapılan tarım ürünüdür.    

Türkiye‘de, 1980 sonrası başlayan ve 2000‘li yıllarda doruk noktasına çıkan neoliberal politikalar, çiftçileri piyasanın vahşi koşullarına terk etti. Bu süreçten buğday çiftçisi de olumsuz etkilendi. Bu olumsuz süreç kendisini Adana‘da da göstermektedir. Grafikte de görüldüğü gibi, uzun yıllardan beri Adana‘da buğday çiftçisi için 1 kg buğday fiyatı 1 kg buğday maliyetinin gerisinde kalıyor.

Dolayısıyla Adana‘da buğday üretimi geriliyor. 2002 yılından 2015 yılına, Türkiye‘de buğday üretimi 19,5 milyon tondan 22,6 milyon tona çıkarak % 16 artarken, Adana‘da buğday üretimi yaklaşık 1 milyon tondan 731 bin tona gerileyerek % 27 oranında azalmıştır. Bu nedenle de Adana‘nın Türkiye buğday üretimi içindeki  payı % 5,2‘den % 3,2‘ye düşmüştür. Ancak Türkiye‘deki buğday üretimindeki artışla da ilgili olarak şu noktanın altını çizmek gerekir. Buğday ekim alanları 2002-2015 yılları arasında % 15 oranında azalmıştır ve buğday üretimindeki artış verim artışından kaynaklanmaktadır. Buğday ekim alanlarının azalması gıda güvencesi ve egemenliği açısından tehlike ve riskler barındırmaktadır. Ayrıca ülke nüfusunun da sürekli arttığı göz önüne alındığında bu tehlike ve risklerin şiddeti büyümektedir.

Yıllara Göre Türkiye‘de ve Adana‘da Buğday Üretimi

Yıllar

Üretim ( Ton)

Pay (%)

Türkiye

Adana

2002

19.500.000

1.005.487

5,2

2015

22.600.000

730.873

3,2

2002-2014 yılları arasında ne yazık ki tarım ürünlerinde ithalatçı durumuna düşürülen ülkemiz bu yıllar arasında toplam  32 milyon ton  buğday ithal ederek yurt dışına 9.3 milyar dolar bir kaynak akıtmıştır.

TMMOB`ye bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Adana şubemizin tarla bitkileri komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2016 yılı buğday maliyetinin 1,01 TL/kg olduğunu tespit etmiş olup satış fiyatının karlılık ve sürdürülebilir bir üretim için 1,2 TL/kg bazında gerçekleşmesi gerekmektedir. Bölgemizde üretilen buğdayın turfanda olması ve diğer bölgelerde yetişen buğdaylara piyasa oluşturması açısından önem arz etmektedir.

Tarım üreticileri buğdayın sonraki tarımsal faaliyetlere finans oluşturması ve stratejik önemi açısından buğday üretiminden para kazanmak zorundadırlar. Aksi durumda üreticiler kırsalı terk edip kentlerin varoşu olmaya, vasıfsız işçi kitleleri oluşturmaya ve madenlerde ölmeye devam  edeceklerdir. Tarımsal istihdamın hızlıca azaltılması ancak şehirlerde bu insanlara istihdam olanaklarının yeterince yaratılmaması, toplumsal bir tehlike yaratmaktadır. Son yıllarda yaratılan işsizler ordusu hem çalışan insanların çalışma koşullarının kötüleşmesini hem de suç oranlarının artmasını tetiklemiştir.

İşçilerin insanca koşullarda çalışması, çiftçilerin tarımdan, yerinden, yurdundan kopartılmaması için, Yeni Soma`lar, Ermenek`ler yaşamamak için siyasi iradeyi tarıma ve çiftçiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Tarım ürünleri piyasası tüccarların insafına bırakılmamalıdır. Siyasi iradeyi, Devletin yapacağı müdahil alımlar ile, halkımızın temel besin maddesi olan buğdaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.

 

ADANA İLİ 2015-2016 ÜRETİM DÖNEMİ BUĞDAY MALİYETİ

MASRAF UNSURLARI

TL/Da

TARLA KİRASI

200

TOHUM BEDELİ

36

GÜBRE BEDELİ

62

GÜBRELEME İŞÇİLİĞİ

15

İLK SÜRME

15

İKİLEME

10

DİSKARO

9

TAPAN SÜRGÜ

9

EKİM

15

TOHUM KAPATMA

5

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BEDELİ

24

ZİRAİ MÜCADELE İŞÇİLİĞİ

5

HASAT

18

ÜRÜNÜN PAZARA TAŞINMASI

5

TOPLAM

428

ARAZİ KİRASI HARİÇ

Yapılan Masrafların Normal Faizi (% 6)

14

Genel İdari Giderler ( % 3)

13

GENEL TOPLAM

455

Ortalama Verim (kg)

450

1KG DANENİN MALİYETİ (TL)

1,01

1 KG BUĞDAYIN OLMASI GEREKEN

ALIM FİYATI (TL) (% 20 ÜRETİCİ KARI İLE)

1,2

Okunma Sayısı: 9428