DESTEK İÇİN KURUL GELİYOR - CUMHURİYET - 19.04.2004

GENEL MERKEZ ( )
19.04.2004 (Son Güncelleme: 15.07.2008 11:44:28)

TARIMSAL SÜBVANSİYONLARLA İLGİLİ FAALİYETLERİ YÜRÜTECEK

DESTEK İÇİN KURUL GELİYOR

ANKARA - TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI'nın hazırladığı ''Tarım Kanunu Tasarısı'' taslağı, tarımsal desteklemenin yürütülmesi için bir ''Tarımsal Destekleme Koordinasyon Kurulu'' (TDKK) kurulmasını öngörüyor. Taslağa göre, tarımsal destekleme, gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 1'İNDEN DÜŞÜK OLAMAYACAK.

DESTEKLEME ÖDENEKLERİNİN YÜZDE 40'ı doğrudan gelir desteğine (DGD), yüzde 15'İ FARK ÖDEMELERİNE, YÜZDE 15'i de hayvancılık desteklerine ayrılacak. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Gökhan Günaydın , taslak tasarıyı ''Bazı olumlu hükümler içermekle birlikte, ulusal tarımın sorunlarını çözmekten uzak, yaptırımı olmayan bir iyi niyet manzumesi'' olarak değerlendirdi.

Tarım Kanunu Tasarısı'NIN 5 NİSAN 2004 TARİHLİ TASLAĞINDA, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI BAŞKANLIĞINDA, TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI, DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MÜSTEŞARLARINDAN OLUŞACAK TDKK'nin ''salt çoğunlukla'' karar vermesi öngörülüyor. Buna göre kurul, uygulamalarla ilgili olarak kamu görevlileri ve özel kesim kuruluşları temsilcilerinden oluşan teknik komiteler kurabilir. Taslağa göre, kurulun görevleri her yıl destekleme programlarının esaslarını belirlemek, bunların bütçe ödenek ihtiyaçlarını tespit ve teklif etmek. Dağılımlarını yapmak, finansman güçlüklerinin giderilmesini temin etmek.

Taslakta yer alan ilkeler içinde, ''tarım politikaları ve desteklerinin uluslararası taahhütler ile uyumlu olması'' şartının, kırsal kalkınmaya öncelik verilmesi, tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması, desteklerin adil ve etkin dağıtılması, dengeli olması gibi şartların önünde 2. sırada yer alması dikkat çekti. Günaydın, bu durumu ''Bu malumu ilamdır. Uzun yıllardan beri, Türkiye'NİN TARIM POLİTİKALARININ ULUSAL ÇIKARLAR DEĞİL, DIŞSAL ETKİLER TARAFINDAN BELİRLENMESİNİN BİR YANSIMASIDIR'' DİYE AÇIKLADI.

Okunma Sayısı: 597