ASKERİ VE SİVİL TÜM DARBELERE KARŞIYIZ…

SAMSUN ŞUBE ( )
26.07.2016 (Son Güncelleme: 26.07.2016 16:41:05)

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu`nun da aralarında olduğu Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, 200`den fazla insanın yaşamına mal olan ve ülkemiz için ağır sonuçlar doğuran FETÖ`nün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidinde düzenlenen basın açıklamasını grup adına Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Oğuz uzun okudu. "Fethullah Gülen cemaati yıllarca başta eğitim sistemi olmak üzere, TSK, yargı, emniyet, siyaset ve bürokrasiyi ele geçirmeye çalışırken ülkenin tüm kurumlarında kirli hesaplar peşinde koşarken sessiz kalanlar ve destekleyenler de, yaşanan bu süreçten sorumludur" denilen açıklamanın tam metnine yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

ASKERİ VE SİVİL TÜM DARBELERE KARŞIYIZ…

Demokrasi ve hukukun hepimiz için yaşamsal değeri vardır. Ülkemizin geleceği evrensel hukuk içerisinde tam demokrasidedir. Demokrasiyi her türlü karşıt güce karşı savunmak Atatürk`ün kurduğu tam bağımsız, laik, demokratik cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin birinci görevidir. Ülkemizde sivil ve askeri darbelerle yaratılmak istenen şey kimliksiz, kişiliksiz, apolitik ve kendisine yabancı bir toplumdur. Askeri darbelerle sivil darbelerin birbirini tamamlamasıyla yeni toplum mühendisliği devreye sokulmakta ve ülkemizin geleceğine ipotek konulmaktadır. Yıllar boyu eğitim sistemi; ahlaklı nesil yetiştirmek adına akılcılıktan, bilimsellikten, laiklikten uzaklaşarak din ve cemaat temelli  bir eğitim zeminine oturtulmuştur. Eğitim alanındaki bu gerici politikaların asıl amacı cumhuriyetin kazanımlarını yok etmek, cemaat ve tarikat mensuplarının işbirliğinde laik eğitimden dinci ve mezhepçi eğitime geçmektir.

Fethullah Gülen cemaati yıllarca başta eğitim sistemi olmak üzere, TSK, yargı, emniyet, siyaset ve bürokrasiyi ele geçirmeye çalışırken ülkenin tüm kurumlarında kirli hesaplar peşinde koşarken sessiz kalanlar ve destekleyenler de, yaşanan bu süreçten sorumludur. Özelikle 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye`de cemaatlerin, tarikatların ve hizmet hareketi adı altında Fethullah Gülen hareketinin önü açılmış ve siyasi iktidarlar sayesinde bu yapılar devleti ele geçirmişlerdir.

Gelinen noktada, haklılığımız ortaya çıkmıştır; Faşist Askeri -gerici darbe girişimi 15 Temmuzda yaşanmıştır. Şimdi de Sivil darbenin köşe taşları OHAL`le döşenmeye çalışılmaktadır. Bizler, Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşakların, akıl, bilim ve sanat ortamında barış ve huzur içinde verilen bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi için her türlü dayatmanın karşısında olacağız. Ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için birleşeceğiz. Türkiye`yi laiklik, özgürlük, demokrasi, birlikte yaşam ve hukuk temelinde yeniden kuracak bir iradeyi bulunduğumuz her yerde oluşturup güçlendirmek için mücadele etmekten başka bir yolumuz yok. Bizler, tüm darbeleri kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Her türlü anti-demokratik girişim, uygulama, şiddet ve baskının karşısındayız. Her koşul altında laikliği, demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri, hukuku barışı ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz.

Dün olduğu gibi bugün de bizler, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine/ taşeronlarına karşı bağımsızlığı, özgürlüğü, birliği, kardeşliği, laik cumhuriyeti ve evrensel hukuku savunmaktayız. Samsun`da ki siyasi parti, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri olarak bizler;  Cumhuriyetimizin demokratik kazanımlarının yok edilmesi, bireyin özgürlüklerinin kısıtlanması ve bir arada kardeşçe yaşama kültürümüzün yitirilmeye doğru gittiği günümüzde görev ve sorumluluklarımızın bilinci içerisindeyiz.

Bu bağlamda;

Orta Doğu`da ve ülkemizi yeniden dizayn etmeye çalışan emperyalizme karşı birlik beraberlik içerisinde mücadele edilmesi gerekmektedir. 

Siyasi iktidar tüm tarikat ve cemaatlerle yapmış olduğu işbirliğine son vermek zorundadır. Aksi takdirde bu ve bunun gibi olayların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Askeri darbe girişimin bastırılması AKP nin sivil darbesine dönüştürülmemelidir. Bu bağlamda anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçişi fırsat olarak değerlendirilmemeli, parlamenter sistem güçlendirilmelidir.

OHAL kararı ile parlamentoyu tümüyle devre dışı bırakan anlayıştan vazgeçilmeli, en kısa sürede OHAL sona erdirilmeli ve OHAL ile fiili başkanlık kurumsallaştırılmamalıdır.

Yürütülen soruşturma ve cezalandırmalarda evrensel hukuk çerçevesinde davranılmalıdır. Darbecilerle hesaplaşma toplumsal muhalefeti susturmanın gerekçesi haline getirilmemelidir.

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İL KOORDİNASYON KURULU 

SAMSUN TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SAMSUN ŞUBELER PLATFORMU

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ

SAMSUN CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL ÖRGÜTÜ

SAMSUN DEVRİMCİ 78 LİLER

SAMSUN PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 42
Fotoğraf Galerisi