ECZANELERDE BKÜ SATIŞLARINI MAALESEF İPTAL ETTİREMEDİK

GENEL MERKEZ
08.08.2016 (Son Güncelleme: 08.08.2016 13:01:35)

 12.11.2013 tarih ve 28819 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi ile değiştirilen Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının(b) bendinde geçen "....veya eczacı veya kimya mühendisi veya kimyager veya bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni olmak..." ibaresinin iptali ile maddenin dayanağı olduğu ileri sürülen 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında ki Kanun‘un 28.maddesinin 2.fıkrasında geçen "...ve ziraatte.." ibaresinin iptali için açtığımız dava; T.C.Danıştay 10.Dairesi‘nin 2016/2790 sayılı Kararı ile REDDEDİLMİŞTİR.

Davaya ilişkin dosya dosya ektedir.

 

Okunma Sayısı: 646