ANTALYA İLİNDE TERMİK SANTRAL KURULMASI KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVA REDDEDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
16.08.2016 (Son Güncelleme: 16.08.2016 15:52:41)

Antalya İlinde mevcut 11 hektar arazinin, doğalgaz termik santral kurulması için, tarım dışı amaçla kullanılmasına ilişkin idare işleminin iptaline yönelik olarak açtığımız dava, Antalya 2.İdare Mahkemesi tarafından temyiz yolu açık olmak üzere reddedilmiştir.

Okunma Sayısı: 101