DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

KONYA ŞUBE ( )
17.10.2016 (Son Güncelleme: 17.10.2016 17:48:32)

DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 

Açlık, Tüm İnsanlığın Utancıdır 

Kırsal Kesim Gelişmelidir 

İklim Değişikliğinden En Çok Etkilenenler,  En Az Sebep Olanlardır 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 1979 yılında almış olduğu bir kararla, 16 Ekimi Dünya Gıda Günü olarak ilan ederek, değişik temalarla kutlanmaya devam edilmiştir. FAO, bu yıl Dünya Gıda Günü temasını ‘İklim Değişiyor. O Halde Gıda ve Tarım da Değişmeli` olarak belirlemiştir. Bu tema çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi ile yaşanan ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen gıda yetersizliğine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

Bizler; her yıl bu tarihte, açlığı, açlıkla mücadeleyi, yetersiz beslenmeyi, kaynakların adaletsiz paylaşımını ve muhtemel çözüm yollarını gündeme taşıyoruz. Biliyoruz ki; dünyanın geri bırakılmış coğrafyalarında açlık kronikleşmiş bir sorunsa; açlıktan insanlar ölmeye devam ediyorsa; bu, yeryüzünün ve bütün insanlığın ayıbıdır. Bugün dünyamız 7,5 milyar insana ev sahipliği yapıyor. Orman tahribatı küresel sera gazı emisyonlarının %10-11‘ine sebep oluyor. T#ormancılıkarım arazilerinin %33`ü orta ve üst düzeyde toprak bozulumuna uğramış durumda. Hava olaylarının neden olduğu kuraklık dünyayı olumsuz etkiliyor.  Yağışların azalması ve su kaynaklarının yanlış yönetimi nedeniyle temiz su sıkıntısı baş gösteriyor. Sonuç olarak, sağlık sorunları ve göç giderek artıyor. İklim değişikliği ve küresel krizlerin önümüzdeki dönemde kırsal kesimi daha da yoksullaştırmasından kaygı duyuyoruz.

Sürekli vurguladığımız gibi, gıda insan hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaç, gıdaya ulaşım ise bir insanlık hakkıdır. Yaşadığımız çağda küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en önemli hegemonya aracı haline gelmiştir. Hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı, dünyada nüfus arttığı, tarım alanları üzerinde baskı sürdüğü, iklim değişikliği etkileri devam ettiği sürece, dünya gıda fiyatları da artmaya devam edecektir.

İklim değişikliği ve kuraklık sonucunda kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan insanlar; yoksulluk ve açlık riski altında olmakla beraber kaynaklara da sınırlı bir erişim içerisindedirler. Kırsalda yaşayan insanların şehirlere hızlı ve kontrolsüz göçü, çarpık kentleşme, kent kültüründe bozulmalara ve yoksullaşma artışına neden olmaktadır. Ülkemizde üretimdeki artış hızı, nüfus artış hızının altında kalmıştır. Ülkemizdeki hayvan varlığının azaldığını dolayısıyla et üretiminin düştüğünü de göz önüne alırsak, açlık ve ithalata bağımlılığı bizim ülkemizin de en büyük sorunları arasında sayabiliriz. Tarım ve hayvancılık toplumun gıda güvencesidir. Geleceğimiz üzerinde söz sahibi olmak için kendi kendimizi yönetebilme yeterliliğimiz olmalıdır.

Açlığın ve yetersiz beslenmenin gündemde olmadığı, güvenli gıdalar tüketebildiğimiz bir dünya ve Türkiye için; başta politika oluşturucular ve yöneticiler olmak üzere, hep birlikte çaba sarf etmek bir görev olarak görülmelidir. Ordünaryüs Profosör Dr. Kadri Bilge Emre hocanın dediği gibi; " Bu millete kendi insanından ve kendi hayvanından başka kimsenin faydası olmaz" diyerek gıda güvenliğinin bilinci ve sorumluluğunda bir yaşam için, üreticisi, esnafı, tüketicisi Milletimizi her kesimiyle duyarlı olmaya davet ediyorum.

 

                                                                                            Celil ÇALIŞ 

                                                                               ZMO Konya Şube Başkanı   

Okunma Sayısı: 81
Fotoğraf Galerisi