2016 DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

TRABZON ŞUBE
25.10.2016 (Son Güncelleme: 27.10.2016 10:15:29)

Dünya Gıda Günü dolayısıyla 16 Ekim 2016 tarihinde Şube Yönetim Kurulumuz basın açıklaması yaptı.

 BASIN AÇIKLAMASI 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GIDA YETERSİZLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO`nun, bu yıl Dünya Gıda Günü temasını "İklim değişiyor. O halde gıda ve tarım da değişmeli" olarak belirlediğini ifade eden Pehlevan , "Açlık yeryüzünün ve bütün insanlığın en önemli sorunudur. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 16 Ekim`i Dünya Gıda Günü olarak ilan etmiş, sonraki yıllarda da değişik temalarla kutlanmaya devam edilmiştir. Yapılan etkinliklerde, açlığın önüne geçilmesi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimin herkes için sağlanması konularına dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. FAO, bu yıl "İklim değişiyor. O halde gıda ve tarım da değişmeli" teması ile iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisi ile yaşanan ve önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağı öngörülen gıda yetersizliğine dikkat çekilmek istenmiştir" dedi.

AÇLIK YERYÜZÜNÜN VE İNSANLIĞIN EN ÖNEMLİ SORUNU

Her yıl bu tarihte, açlığı, açlıkla mücadeleyi, yetersiz beslenmeyi, kaynakların adaletsiz paylaşımını ve muhtemel çözüm yollarını gündeme taşıdıklarını belirten Cemil Pehlevan, "Dünyanın geri bırakılmış coğrafyalarında açlıktan insanlar ölmektedir ve açlık, yeryüzünün ve bütün insanlığın en önemli sorunudur. Dünyamız 7,5 milyar insana ev sahipliği yapıyor. Orman tahribatı küresel sera gazı emisyonlarının %10-11`ine sebep oluyor, tarım arazilerinin %33`ü orta ve üst düzeyde toprak bozulumuna uğramış durumda, hava olaylarının neden olduğu kuraklık dünyayı olumsuz etkiliyor, yağışların azalması ve su kaynaklarının yanlış yönetimi nedeniyle temiz su sıkıntısı baş gösteriyor. Sonuç olarak sağlık sorunları ve göç giderek artıyor. İklim değişikliği ve küresel krizlerin önümüzdeki dönemde kırsal kesimi daha da yoksullaştırmasından kaygı duyuyoruz" diye konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIK TOPLUMUN GÜVENCESİDİR

Gıdanın insan hayatı için vazgeçilmez bir ihtiyaç ve gıdaya ulaşımın bir insanlık hakkı olduğunu ifade eden Pehlevan, "Yaşadığımız çağda küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en önemli hegemonya aracı haline gelmiştir. Bu siyasi ve ekonomik yaklaşım böyle gittiği sürece, dünya gıda fiyatları da artmaya devam edecektir. Kırsaldan şehirlere hızlı ve kontrolsüz göç, çarpık kentleşme, kent kültüründe bozulmalara ve yoksullaşma artışına neden olmaktadır. Üretimdeki artış hızımız, nüfus artış hızının altında kalmıştır. Ülkemizdeki hayvan varlığının azalmış, et üretimi düşmüştür. Açlık ve ithalata bağımlılığın bizim ülkemizin de en büyük sorunları arasında olması kaçınılmaz. Tarım ve hayvancılık toplumun gıda güvencesidir. Gıdanın ve dünyanın doğal kaynaklarının hegemonya aracı olarak kullanıldığı bir yaşam sürdürülemez" şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 34
Fotoğraf Galerisi